26 października 2015

Projekt Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020

Szanowni Państwo,

przedkładamy Państwu do konsultacji projekt Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdańska z  organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 opracowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska oraz ekspertów zewnętrznych.

Zachęcamy do składania uwag i wniosków, które zostaną następnie przedłożone Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do zaopiniowania.

Propozycje można przesyłać drogą elektroniczną do 30 października 2015 roku włącznie, na załączonym formularzu na adres  katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl, bądź złożyć w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego przy ul. Kartuskiej 5, pok.205, II piętro, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek-8.00-16.00; środa -8.00-17.00; piątek-8.00-15.00.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Szkutnik

Projekt Wieloletniego programu współpracy

Formularz konsultacji

Źródło:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wydział Rozwoju Społecznego

Andrzej Szkutnik

www.gdansk.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress