Kategoria: Bez kategorii

5 lipca 2021

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2020

Szanowni Państwo, przypominamy, że Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku do godz. 15:00. Szczegóły znajdują się w poniższym linku: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/rozpoczecie-procedury-skladania-wnioskow-o-przyznanie-nagrody-prezydenta-miasta-gdanska-im-lecha-badkowskiego-za-rok-2020,a,198033?fbclid=IwAR3WHkC0oHFe-ShOh-zDvzD2W-aBET5zM4ZZm5O438e0lKFb11UTRbOiSbo

Read More

29 czerwca 2021

Gdańsk. Spotkanie informacyjne w MOPR.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 14:00.Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=8&id=285&x=80 Źródło informacji: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w GdańskuSamodzielny Referat Współpracyul. K. Leczkowa 1a; 80-432 Gdańsktel. […]

Read More

10 czerwca 2021

Współpraca Miasta Gdańska z sektorem społecznym

Szanowni Państwo, zachęcamy do wypełnienia Ankiety na zaproszenie Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska Pani Moniki Chabior : https://badania.gdansk.gda.pl/ankieta/637050/gdansk-diagnoza-sektora-obywatelskiego-ankieta-otwarta.html Źródło informacji: Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku

Read More

2 czerwca 2021

Z przykrością zawiadamiamy o odejściu ś.p. Piotra Osiecimskiego, członka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Read More

21 maja 2021

MOPR. Spotkanie informacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 704/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 maja 2021 r. […]

Read More

5 maja 2021

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Źródło informacji: Izabela Michnowska Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Read More

22 kwietnia 2021

MOPR. Spotkania informacyjne dla NGO.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację na realizację w latach 2021 – 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 478/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2021 r. Wykaz zadań: Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi […]

Read More

13 kwietnia 2021

Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, ogłoszonego zarządzeniem Nr 434/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 kwietnia 2021 r.Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 19 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00.Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci […]

Read More

2 kwietnia 2021

Wesołych Świąt!

Read More

2 kwietnia 2021

MOPR. Spotkanie dotyczące konkursu ofert.

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress