Kategoria: Bez kategorii

7 września 2021

Konsultacje społeczne Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Szanowni Państwo! Informujemy, że do 20.09.2021r. trwają Konsultacje społeczne Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/konsultacje-spoleczne-programu-wspolpracy-miasta-gdanska-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2022-rok,a,203455 Źródło informacji: Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Read More

16 sierpnia 2021

MOPR. Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1196/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 sierpnia 2021 r. Zadania: I.                     Prowadzenie i zapewnienie miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu A […]

Read More

6 sierpnia 2021

III spotkanie konsultacyjne

III otwarte spotkanie konsultacyjne Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2022r. Wydział Rozwoju Społecznego zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 25 sierpnia 2021r., w sali 107 w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.00 i będzie dedykowane tematowi dostępności. Zachęcamy do licznego i aktywnego udziału […]

Read More

3 sierpnia 2021

MOPR. Spotkanie informacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1092/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lipca 2021 r.  Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 9 sierpnia 2021 r. […]

Read More

5 lipca 2021

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2020

Szanowni Państwo, przypominamy, że Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku do godz. 15:00. Szczegóły znajdują się w poniższym linku: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/rozpoczecie-procedury-skladania-wnioskow-o-przyznanie-nagrody-prezydenta-miasta-gdanska-im-lecha-badkowskiego-za-rok-2020,a,198033?fbclid=IwAR3WHkC0oHFe-ShOh-zDvzD2W-aBET5zM4ZZm5O438e0lKFb11UTRbOiSbo

Read More

29 czerwca 2021

Gdańsk. Spotkanie informacyjne w MOPR.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 14:00.Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=8&id=285&x=80 Źródło informacji: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w GdańskuSamodzielny Referat Współpracyul. K. Leczkowa 1a; 80-432 Gdańsktel. […]

Read More

10 czerwca 2021

Współpraca Miasta Gdańska z sektorem społecznym

Szanowni Państwo, zachęcamy do wypełnienia Ankiety na zaproszenie Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska Pani Moniki Chabior : https://badania.gdansk.gda.pl/ankieta/637050/gdansk-diagnoza-sektora-obywatelskiego-ankieta-otwarta.html Źródło informacji: Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku

Read More

2 czerwca 2021

Z przykrością zawiadamiamy o odejściu ś.p. Piotra Osiecimskiego, członka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Read More

21 maja 2021

MOPR. Spotkanie informacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 704/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 maja 2021 r. […]

Read More

5 maja 2021

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Źródło informacji: Izabela Michnowska Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress