Autor: Agnieszka Skrzypska

23 lutego 2023

Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2026 zadań z zakresu pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w  latach  2023-2026  zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 325/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lutego 2023 r. Zadania będące przedmiotem konkursu to: I. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania II. […]

Read More

1 lutego 2023

MOPR. Spotkanie informacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, mieszkańców Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 118/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2023 r. (link do ogłoszenia). Zadania będące przedmiotem konkursu to: I. Świadczenie usług […]

Read More

20 grudnia 2022

Wesołych Świąt!

Read More

8 grudnia 2022

Przyjęcie Regulaminu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Wybory Prezydium GROP:

W dniu dzisiejszym, tj. 8 grudnia 2022 roku odbyło się Pierwsze posiedzenie Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2022-2024 podczas którego przyjęto treść Regulaminu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz dokonano wyboru Prezydium Rady. Przewodniczącą GROP w kadencji 2022-2024 została Beata Matyjaszczyk. Wiceprzewodniczącą/ym GROP w kadencji 2022-2024 zostały/li Alicja Zajączkowska, Natalia Siuda-Piotrowska oraz Adam Niemkiewicz.

Read More

2 grudnia 2022

MOPR. Spotkanie informacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 2374/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2022 r. (Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej […]

Read More

28 listopada 2022

Konkurs na najlepszy Jarmark Bożonarodzeniowy

Konkurs na najlepszy jarmark świąteczny w Europie – „European Best Christmas Market” 25 listopada 2022 rozpoczęło się głosowanie na Gdańsk w konkursie na najlepszy jarmark świąteczny w Europie – „European Best Christmas Market”. Tegorocznymi konkurentami Gdańska są między innymi: Bazylea, Wiedeń, Bruksela, Edynburg, Praga, Tallin. Głosowanie odbywa się poprzez portal www.christmas.ebdest.in od 25 listopada do […]

Read More

22 listopada 2022

Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 2283/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2022 r. Zadania będące przedmiotem konkursu to: […]

Read More

19 listopada 2022

Wyniki wyborów do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych X Kadencji (2022-2024) oraz do Komisji Konkursowych

Szanowni Państwo! Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność w dniu dzisiejszym na Plenarnym Spotkaniu Gdańskich Organizacji Pozarządowych. Możemy oficjalnie podzielić się z Państwem listą przedstawicielek/i gdańskich organizacji pozarządowych wybranych do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych X kadencji oraz listą osób rekomendowanych do pracy w komisjach konkursowych do konkursów, ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Gdańska dla organizacji pozarządowych i […]

Read More

15 listopada 2022

Lista kandydatów/ek do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz do Komisji Konkursowych

Szanowni Państwo! Przedstawiamy listę kandydatów/ek do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz do Komisji Konkursowych do konkursów,ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Gdańska dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionychw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kandydaci/ki są prezentowani/e w kolejności alfabetycznej. W tej samej kolejności nazwiska zostaną umieszczone na karcie do głosowania. W […]

Read More

9 listopada 2022

„Program Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

W dniu 27 października 2022r. Uchwałą nr  LV/1402/22 Rady Miasta Gdańska został przyjęty „Program Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”. https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/552987/Uchwa%C5%82a-LV_1402_22 Źródło informacji: www.gdansk.pl

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress