Miesiąc: styczeń 2016

29 stycznia 2016

Publikacja Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do korzystania z naszej publikacji  Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, która jest podsumowaniem projektu „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem”, który nasza Fundacja i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides realizowały w całym kraju przez ostatnie 22 miesiące. Pomagaliśmy jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym […]

Read More

26 stycznia 2016

Konsultacje projektu uchwały

Szanowni Państwo, serdecznie  zapraszam Państwa do udziału w spotkaniach konsultacjach dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku, w zakresie przebiegu granic wskazanych w delimitacji, które odbędą się kolejno: 2 lutego, godz. 18.00–20.00, Łaźnia, Gdańsk–Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1 (sala wystawowa), 4 lutego, godz.18.00–20.00, Szkoła Podstawowa nr 55, Gdańsk–Nowy […]

Read More

22 stycznia 2016

SPOTKANIE NOWOROCZNE GDAŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Mili Państwo, Członkowie gdańskich organizacji pozarządowych Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych oraz Referat Współpracy Wydziału Rozwoju Społecznego  Urzędu Miejskiego w Gdańsku serdecznie zapraszają na SPOTKANIE NOWOROCZNE GDAŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH To będzie świetna okazja: – do nawiązania nowych znajomości – do umocnienia starych przyjaźni – okazania wzajemnej życzliwości – skorzystania z poczęstunku Spotkanie odbędzie się w Klubie […]

Read More

21 stycznia 2016

Seminarium Ośrodki usługowe w Gdańsku 28.01.2016

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na spotkanie seminaryjne poświęcone tematyce związanej z ośrodkami usługowymi w Gdańsku. Spotkanie organizowane przez Biuro Rozwoju Gdańska jest kolejnym etapem prac nad _Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Po prezentacji – zgodnie z  zasadami spotkań seminaryjnych – przewidziana jest dyskusja nad omawianymi zagadnieniami. W załączniku przesyłam materiały do dyskusji w formie […]

Read More

21 stycznia 2016

Przypomnienie o trwającej procedurze składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańsk

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o trwającej procedurze składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla: Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku, Gdańskiego Społecznika Roku w tym Młodzieżowego Społecznika Roku, Szczegóły dotyczące procedury wraz z formularzami wniosków oraz regulaminem znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku w […]

Read More

11 stycznia 2016

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu. Organizacje w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. 11, 12 i 13 stycznia 2016 r., mogą uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora w Biurze Prezydenta ds. Kultury, w Gdańsku, ul. Nowe ogrody 8/12, pokoje nr 154, […]

Read More

8 stycznia 2016

WARSZTATY „ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NGO”

Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych na warsztaty z tworzenia grafik promocyjnych w Akademii Active Citizens. Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council. Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w czasie projektu […]

Read More

4 stycznia 2016

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla: a)      Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, b)      Gdańskiego Darczyńcy Roku, c)      Gdańskiego Społecznika Roku Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która: ma siedzibę i […]

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress