Miesiąc: kwiecień 2018

25 kwietnia 2018

Spotkanie informacyjne dla NGO w MOPR

Szanowni Państwo! W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 – 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 8 maja 2018 r. o godz. 13.00 w dużej sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w […]

Read More

23 kwietnia 2018

Konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Szanowni Państwo! Ogłoszony został konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska (Zarządzenie Nr 648/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2018 r. )  Termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku. Źródło informacji: http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-latach-2018-2021-zadan-z-zakresu-pomocy-spolecznej-ktorych-adresatami-sa-mieszkancy-Gdanska,a,107240  

Read More

20 kwietnia 2018

Otwarty Konkurs 2018 ofert na realizację zadania Miasta Gdańska pt: „Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie miasta Gdańska” ,w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018”

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty Konkurs 2018 ofert na realizację zadania Miasta Gdańska pt: „Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie miasta Gdańska” , w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018”. Oferty konkursowe należny złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs 2018 pt: „Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie miasta […]

Read More

20 kwietnia 2018

Nabór na minigranty w ramach Gdańskich Funduszy

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 17 kwietnia do 7 maja 2018 roku, u operatorów Funduszy, kolejno Regionalne Centrum Wolontariatu , Stowarzyszenie Morena oraz Fundacja RC. Więcej informacji znajdą Państwo u operatorów Funduszy: Regionalne Centrum Wolontariatu , Stowarzyszenie Morena oraz Fundacja RC. Źródło informacji: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Wystartowal-nabor-na-minigranty-w-ramach-Gdanskich-Funduszy,a,107128

Read More

11 kwietnia 2018

MAŁE GRANTY – ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym

Szanowni Państwo!   Szczegółowe informacje na temat możliwości złożenia oferty oraz sam formularz znajdują się pod poniższym linkiem.     Źródło informacji: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/MALE-GRANTY-2018-dofinansowanie-ofert-w-trybie-pozakonkursowym,a,106426

Read More

11 kwietnia 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2018 r. Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl. Zarządzenie Prezydenta oraz Szczegółowe warunki konkursu  znajdą Państwo pod poniższym linkiem. Źródło informacji: http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2018-roku-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-spolecznej-osob-z-niepelnosprawnosciami,a,106171  

Read More

11 kwietnia 2018

Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego

Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych w Gdańsku zaprasza Państwa na Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Darmowe porady prawne, ekonomiczne, zawodowe oraz szkolenia i seminaria! PROGRAM WYDARZEŃ: 16.04.2018 r. godz.10.30-13.30 – spotkanie informacyjne dla seniorów w Europejskim Centrum Solidarności w zakresie bezpieczeństwa zawierania umów, produktów bankowych oraz przeciwdziałanie oszustwom „na wnuczka” 17.04.2018 r. godz. 9.00-14.00 – […]

Read More

6 kwietnia 2018

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023. Oferty można składać od dnia 05 kwietnia 2018 r do dnia 23 kwietnia 2018 r do godz: 16:00. Dodatkowe informacje na temat konkursu znajdują się w poniższym linku. Źródło informacji: http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Prezydent-Miasta-Gdanska-oglasza-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-Gdanskiego-Programu-Ochrony-Zdrowia-Psychicznego-na-lata-2016-2023,a,105740     […]

Read More

6 kwietnia 2018

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018. Oferty można składać od dnia 05 kwietnia 2018 r do dnia 23 kwietnia 2018 r do godz: 16:00. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć […]

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress