Uchwały

Uchwała-GROP-48-2020-dot.-komisji-konkursowej-WRS

Uchwała-GROP-49-2020-dot.-komisji-konkursowej-MOPR

Uchwała-GROP-50-2020-dot.-komisji-konkursowej-WRS

Uchwała-GROP-51-2020-dot.-komisji-konkursowej-System-aktywizacji-społeczno-zawodowej-WRS

Uchwała-GROP-52-2020-dot.-komisji-konkursowej-WRS-uzależnienia

Uchwała-GROP-53-2020-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-piecza-zastępcza

Uchwała-GROP-54-2020-dot.-komisji-konkursowej-MOPR-piecza-zastępcza-alkohol

Uchwała-GROP-55-2020-dot.-komisji-konkursowej-WRS-prewencja-chorób-prokreacja

Uchwała-GROP-56-2020-dot.-komisji-konkursowej-WRS-zdrowie-psychiczne

Uchwała-GROP-57-2020-dot.-komisji-konkursowej-WRS-szczepnienia

Uchwała-GROP-58-2020-dot.-komisji-konkursowej-WRS-domy-i-kluby-sąsiedzkie

Uchwała-GROP-59-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-ZIT

Uchwała-GROP-60-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-regranting

Uchwała-GROP-61-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-edukacja

Uchwała-GROP-62-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-emeryci

Uchwała-GROP-63-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-cudzoziemcy

Uchwała-GROP-64-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-mniejszości-narodowe-i-etniczne

Uchwała-GROP-65-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-ochrona-wolności-i-praw-człowieka

Uchwała-GROP-66-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-równe-prawa-kobiet-i-mężczyzn

Uchwała-GROP-67-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-promocja-i-organizacja-wolontariatu

Uchwała-GROP-68-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-działalność-na-rzecz-organizacji-pozarządowych

Uchwała-GROP-69-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-pozostała-działalność

Uchwała-GROP-70-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-konkurs-ogólny-ochrona-wolności-i-praw-człowieka

Uchwała-GROP-71-2021-dot.-komisji-konkursowej-nabór-Partnera-do-projektu-Gdańsk-pod-żaglami-wiedzy

Uchwała-GROP-72-2021-dot.-komisji-konkursowej-Wydarzenia-Kulturalne

Uchwała-GROP-73-2021-dot.-komisji-konkursowej-Działania-Kulturalne

Uchwała-GROP-74-2021-dot.-komisji-konkursowej-Działania-Kulturalne-na-rzecz-integracji-społecznej-wyrównywania-szans-i-praw-człowieka

Uchwała-GROP-75-2021-dot.-komisji-konkursowej-pomoc-społeczna-wspieranie-rodziny-i-systemu-pieczy-zastępczej-2021-2023-MOPR

Uchwała-GROP-76-2021-dot.-komisji-konkursowej-działalność-na-rzecz-równych-praw-kobiet-i-mężczyzn-zmieniająca-WRS

Uchwała-GROP-77-2021-dot.-komisji-konkursowej-promocja-i-organizacja-wolontariatu-zmieniająca-WRS

Uchwała-GROP-78-2021-dot.-komisji-konkursowej-ZIT-IV-GUP

Uchwała-GROP-79-2021-dot.-komisji-konkursowej-WRS-teleopieka

PDF Embedder requires a url attribute

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress