27 lipca 2020

Konkurs “Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”( ECPA-European Crime Prevention Award)

Szanowni Państwo,

MSWiA jako krajowy organizator eliminacji do corocznego konkursu “Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania  Przestępczości”( ECPA-European Crime Prevention Award) zaprasza do udziału w konkursie wszystkie organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2020, poz. 1057), nieprowadzące działalności gospodarczej, które w swoim profilu działalności są ukierunkowane na zapobieganie przestępczości w grupach, których struktura budowana jest na relacjach rodzinnych, wspólnym pochodzeniu etnicznym czy migracyjnym, będących w trudnej sytuacji społecznej lub ekonomicznej oraz marginalizowanych.

Przedstawione projekty powinny koncentrować się na programach, środkach i strategiach pozwalających zapobiegać zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne, klanowe czy etniczne, poprzez np. działania mające na celu resocjalizację młodzieży z tego rodzaju środowisk poprzez zajęcia sportowe, kulturalne czy edukacyjne, przy czym dzieci i młodzież nie stanowią jedynej grupy docelowej projektów, które mogą zostać zgłoszone do konkursu.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro.

 Jednocześnie uprzejmie informuję, że Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 7 września 2020 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres:

Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP)

oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adresy poczty elektronicznej: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl lub ilona.idzikowska@mswia.gov.pl.

Bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z warunkami uczestniczenia w konkursie oraz regulaminem konkursu (pliki w załączeniu)

Tłumaczenie komunikat MSWIA (1) regulamin konkursu MSWIA (1)

KW_1661772_DPP_plik13-1 (1)

Pismo przewodnie MSWIA dot.konkursu (1)

Załacznik nr 1 do regulaminu konkursu w. jęz angielskim (1)

Załacznik nr 2 do regulaminu konkursu MSWIA (1)

 Źródło informacji:

Izabela Michnowska

Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego

Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress