21 października 2015

Konsultacje społeczne projektu Programów Operacyjnych

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wyrażenia uwag i opinii na temat zapisów projektu Programów Operacyjnych, które stanowić będą kluczowe narzędzie wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.

Konsultacje społeczne projektu Programów Operacyjnych potrwają od 21 października do 19 listopada 2015 roku.  Mogą wziąć w nich udział mieszkańcy Miasta Gdańska oraz podmioty społeczne i gospodarcze z siedzibą na obszarze Miasta Gdańska. Projekt Programów Operacyjnych, formularz konsultacyjny oraz regulamin dostępne są pod adresem:http://www.gdansk.pl/strategia.

Uwagi i opinie wnoszone za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłać można drogą elektroniczną na adres: strategia@gdansk.gda.pl lub składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 w sali Zespołu Obsługi Mieszkańców nr 3, stanowiska nr: 14-17 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

W ramach konsultacji zapraszamy Państwa również do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 29 października 2015 roku o godz. 17:00 w budynku ECS, sala Wystaw Czasowych.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programów Operacyjnych oraz liczymy na Państwa aktywny udziału w konsultacjach.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Roboczy ds. opracowania Programów Operacyjnych

do Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus

oraz

Koordynatorzy Programów Operacyjnych

Źródło: Zespół Roboczy ds. opracowania Programów Operacyjnych
do Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus

www.gdansk.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress