22 maja 2024

MOPR. Spotkanie informacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 – 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 849/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r. Zadania będące przedmiotem konkursu to:

I. Zadanie 2.10: Kolonie, obozy i półkolonie z programem zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych (wsparcie całorocznej pracy w ramach poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla m.in. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dzieci z pieczy zastępczej).

II. Zadanie 2.11: Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej – streetworking i/lub partyworking.

III. Zadanie 2.13. Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem – w placówkach wsparcia dziennego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. ul. Konrada Leczkowa 1A, piętro II pok. 220.

Istnieje możliwość uczestnictwa w spotkaniu online na platformie Microsoft Teams. Osoby zainteresowane taką formą uczestnictwa, otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci takiego udziału pod adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl. Podczas spotkania planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.

Źródło informacji i osoba do kontaktu w powyższej sprawie:

Dorota Klos tel. 58/342-31-58, adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress