9 maja 2023

MOPR. Spotkanie informacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2026 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 823/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 maja 2023 r.

Zadania będące przedmiotem konkursu to:

Zadanie 2.13: Kolonie, obozy i półkolonie z programem zajęć profilaktycznych/lub socjoterapeutycznych (wsparcie całorocznej pracy w ramach poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla m.in. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dzieci z pieczy zastępczej) – witkac.pl

Zadanie 2.16: Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem – w placówkach wsparcia dziennego – witkac.pl

Zadanie 3.19. Zapewnienie pomocy specjalistycznej – terapeutycznej/psychologicznej w obszarze problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej oraz w obszarze problemów uzależnień, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. – witkac.pl

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 16 maja 2023r. o godz. 13:00. Podczas spotkania, planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.

Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału na adres e-mail: karolina.domzalska@gdansk.gda.pl.

Źródło informacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Konrada Leczkowa 1a
80-432 Gdańsk
tel. 583423158
www.mopr.gda.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress