23 lutego 2023

Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2026 zadań z zakresu pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w  latach  2023-2026  zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 325/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lutego 2023 r.

Zadania będące przedmiotem konkursu to:

I. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

II. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkania.

III. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

IV. Prowadzenie wsparcia, w tym wsparcia mieszkaniowego zgodnie z metodą Housing First w nurcie redukcji szkód dla osób w bezdomności dotkniętych problemem uzależnień i/ lub zaburzeniami psychicznymi.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 marca 2023 r. o godz. 13:00  w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej (parter) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. K. Leczkowa 1A. Podczas spotkania, planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na  pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.

Źródło informacji:

Osoba do kontaktu w powyższej sprawie p. Dorota Klos tel. 58/342-31-58, adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress