22 listopada 2022

Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 2283/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2022 r.

Zadania będące przedmiotem konkursu to:

I.            Zabezpieczenie 112 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Gdańska

II.          Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej

III.        Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników Projektu pn. „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)”

IV.       Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla imigrantów

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 14:00  w formie stacjonarnej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. K. Leczkowa 1A.

Zainteresowane osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu proszone są o potwierdzenie obecności pod adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl

Źródło informacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Gdańsk
tel. 583423158
www.mopr.gda.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress