12 lipca 2022

MOPR. Spotkanie informacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w latach 2022 – 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1214/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2022 r. (Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem – w placówkach wsparcia dziennego).

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 20 lipca 2022r. o godz. 13:00.

Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału na adres e-mail:
dorota.klos@gdansk.gda.pl

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=8&id=295&x=80

Źródło informacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Gdańsk
tel. 583423158
www.mopr.gda.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress