18 listopada 2021

MOPR. Spotkanie informacyjne.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 – 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1796/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2021r.

Wykaz zadań:

I. Kompleksowe Wsparcie Dziecka – pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem 

II. Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym i okołorozstaniowym

III. Realizacja Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

IV. Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi

V. Prowadzenie łaźni dla osób w kryzysie bezdomności

VI. Prowadzenie zajęć dla osób w kryzysie bezdomności

VII. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

VIII. Prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla osób z niepełnosprawnościami

IX. Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi

X. Prowadzenie mieszkania wspomaganego o charakterze interwencyjnym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem/nadużyciem ekonomicznym

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 29 listopada 2021r. o godz. 13:00

Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Źródło informacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Samodzielny Referat Współpracy

ul. K. Leczkowa 1a; 80-432 Gdańsk
tel. 58 342 31 58
e-mail. agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress