22 kwietnia 2021

MOPR. Spotkania informacyjne dla NGO.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację na realizację w latach 2021 – 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 478/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Wykaz zadań:

  1. Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi
  2. Zapewnienie miejsc w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, w tym kierowanych w trybie interwencyjnym
  4. Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc w domu pomocy społecznej dla mieszkańców Gdańska: osób w podeszłym wieku ze specjalistycznym programem dla osób z chorobą Alzheimera, demencją i otępieniem starczym
  5. Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00

Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci udziału pod adresem e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.

Źródło informacji:

http://www.bip.mopr.gda.pl/

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=8&id=285&x=80

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress