28 stycznia 2021

KONSULTACJE RPS DOTYCZĄCE ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Zaproszenie do wspólnych prac nad uwagami do Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie spraw, problemów i wyzwań społecznych

Szanowni Państwo, 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego rozpoczął etap oficjalnych konsultacji społecznych projektów Regionalnych Programów Operacyjnych. Do konsultacji skierowano 4 projekty w zakresie: gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego; edukacji i kapitału społecznego; bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej; bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego. Kolejny piąty RPS w zakresie mobilności i komunikacji konsultowany będzie w terminie późniejszym. Regionalne programy strategiczne będą zasadniczym narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. 

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają do wspólnych prac nad uwagami do Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie spraw, problemów i wyzwań społecznych.  

Poniżej przedstawiamy listę RPS, wraz z formularzem konsultacyjnym oraz linkami do spotkań konsultacyjnych, na których chcielibyśmy omówić każdorazowo zebrane uwagi – prosimy o ich przesłanie przez formularz najpóźniej dzień przed spotkaniem w danym obszarze tematycznym.  

Przygotowując uwagi prosimy, poza odniesieniem się do treści dokumentów, o wskazanie potrzeb rozwojowych Gdańska, propozycji projektów, programów, przedsięwzięć do ujęcia w poszczególnych RPS, w tym tych, które wymagać będą wsparcia ze środków UE lub będą miały charakter ponadlokalny. Jeśli w projektach RPS pominięto jakieś istotne dla Gdańska kwestie czy zagadnienia problemowe, również prosimy o ich wskazanie. Zapisy RPS będą miały bezpośrednie przełożenia na treść Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Aby użyć linku kliknij go, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego.

 • link do RPS: Projekt RPS Gospodarka https://gcigdansk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/michal_migula_gdansk_gda_pl/Eft0kntQNrRDgKfs4MqbfZIBRV8gURO3Eq7WhvHToM14sg?e=m4eq6s
 • link do formularza uwag: Formularz uwag do RPS – uwagi zgłaszamy do 2 lutego 2021 r. 
 • link do spotkania, 3 lutego 2021 r. 8.30-10.00: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego

 • ​link do RPS: Projekt RPS EiKS: https://gcigdansk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/michal_migula_gdansk_gda_pl/EbU8JlCZgWJBiacx7vQl-XABIfbpX9OLGw6WlomMJyfAMQ?rtime=cukG0LTJ2Eg&fbclid=IwAR1wbN8ba5hC5cgGBtccwXEU_HHwm1zYrOSxM0rY6ngdIq8X5u-fTgSpDhc
 • ​link do formularza uwag: Formularz uwag do RPS – uwagi zgłaszamy do 9 lutego 2021 r. 
 • link do spotkania, 10 lutego 2021 r. 8.30-10.00: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

 • link do RPS: Projekt RPS_ZWS: https://gcigdansk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/michal_migula_gdansk_gda_pl/EbOKPEwTWk9KpT-rlJyaYF0Bfkweve1idv_NGntrhdp9bQ?e=c5wMve
 • link do formularza uwag: Formularz uwag do RPS – uwagi zgłaszamy do 16 lutego 2021 r.
 • link do spotkania, 17 lutego 2021 r. 8.30-10.00: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego

 • link do RPS: Formularz_konsultacyjny_RPS BŚiE: https://gcigdansk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/michal_migula_gdansk_gda_pl/ETdu0WUkk2RBo-wMZdy6PhUB7u3_LIeFR3ZtgoAoYYoIIw?e=T5F6bG
 • link do formularza uwag: Formularz uwag do RPS– uwagi zgłaszamy do 23 lutego 2021 r.
 • link do spotkania, 24 lutego 2021 r., 8.30-10.00: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Więcej informacji na temat RPS znaleźć można pod adresem: 

strategia2030.pomorskie.eu/-/konsultacje-spoleczne-projektow-regionalnych-programow-strategicznych 

Beata Matyjaszczyk

Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych 

Michał Miguła

Kierownik Referatu Strategii i Programów Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress