3 lipca 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” – WŚ – dogrywka. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Szczegółowy podział zadań publicznych oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację można znaleźć pod poniższym linkiem.

Źródło informacji:

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-Miasta-Gdanska-okreslonych-w-Programie-wspolpracy-Miasta-Gdanska-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018-WS-dogrywka,a,118583

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress