24 listopada 2015

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2016 r. z zakresu aktywności obywatelskiej

Szanowni Państwo,

Wydział Rozwoju Społecznego serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane aplikowaniem o środki finansowe na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie:

 1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 2. ochrony i promocji zdrowia
 3. edukacji, oświaty i wychowania
 4. wypoczynku dzieci i młodzieży
 5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 7. upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka
 8. promocji i organizacji wolontariatu
 9. działalności organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje inne organizacje
 10. wspierania rozwoju społeczności lokalnej
 11. Wspierania zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności

Spotkanie odbędzie się 26 listopada 2015 roku w godzinach 14.00-16.00, w sali 107 w budynku Urzędu przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

W trakcie spotkania pracownicy merytoryczni omówią zapisy szczegółowych warunków konkursu, oferty, karty oceny oraz sprawozdania.

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Współpracy

Źródło:

Urząd Miejski w Gdańsku

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress