29 lipca 2022

MOPR. Spotkanie informacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu na realizację w roku 2022 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1390/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 lipca 2022 r. Zadanie będące przedmiotem konkursu to: Zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie […]

Read More

12 lipca 2022

MOPR. Spotkanie informacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w latach 2022 – 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1214/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2022 r. […]

Read More

7 lipca 2022

Spotkania konsultacyjne tworzenia Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

W dniu 5 lipca 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne na którym omawiano m.in. cele programu. Pod podanym poniżej linkiem znajdą Państwo podsumowanie posiedzenia. Zachęcamy do uczestniczenia w kolejnych spotkaniach. Najbliższe z nich odbędzie się w dniu 20 lipca 2022r. i dotyczyć będzie tematyki reprezentacji sektora. Ostatnie zaś, 10 sierpnia 2022r., będzie poświęcone konkursom […]

Read More

20 czerwca 2022

Młodokaszubi w Gdańsku

„Drodzy Państwo!W ramach podkreślania kaszubskości i wielokulturowości Gdańska od kilku dni trwają Gdańskie Dni Kaszubskie (…). Niejako w ich finale w najbliższą środę 22.06 odbędzie się konferencja (…) poświęcona Młodokaszubom, bowiem Dni nawiązują do 110-rocznicy zjazdu i założenia Towarzystwa Młodokaszubów w Gdańsku w czerwcu 1912 r. Nasze spotkanie będzie w Ratuszu Głównego Miasta, a zjazd […]

Read More

20 czerwca 2022

MOPR. Spotkanie informacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 – 2025 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1033/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 czerwca 2022 r. (zapewnienie 8 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi).Spotkanie […]

Read More

15 czerwca 2022

Spotkanie otwierające przygotowanie Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi

Spotkanie otwierające przygotowanie Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 roku odbędzie się 23 czerwca, w godz. 16.00 -18.00, przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku. Źródło informacji: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/program-wspolpracy-miasta-z-ngo-rozpoczynamy-przygotowania-na-rok-2023,a,222176

Read More

15 czerwca 2022

Spotkanie integracyjne gdańskich organizacji- 14.06.2022r.

Relacja fotograficzna z wczorajszego, plenerowego, integracyjnego spotkania gdańskich organizacji pozarządowych, które było przede wszystkim okazją do podziękowania pani Magdalenie Skibie, Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, która po wieloletnim pełnieniu funkcji odeszła na zasłużoną emeryturę. Dziękujemy wszystkim za obecność w Parku św. Barbary w Gdańsku, za wspólne […]

Read More

4 czerwca 2022

Wręczenie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Lecha Bądkowskiego za rok 2021 – odbędzie się 5 czerwca, podczas Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku. Więcej informacji: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/wreczenie-nagrody-im-badkowskiego-i-namiot-europejskiej-stolicy-wolontariatu-podczas-stefy-spolecznej-2022,a,221602 W dniach 4-5 czerwca 2022 roku, w ramach odbywającego się w Gdańsku Święta Wolności i Praw Człowieka zorganizowana zostanie strefa, w której gospodarzami będą organizacje społeczne – PARTNERZY STREFY. Szczegółowe informacje mogą […]

Read More

30 maja 2022

Wybory do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2022-2025.

Gdańsk 30.05.2022 Szanowni Państwo, Przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych – Ewa Filipska, przedstawia Protokół Komisji Wyborczej zgłaszania kandydatów oraz  serdecznie zaprasza do udziału w wyborach do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2022– 2025. Tryb powoływania członków/iń Pomorskiej  Rady Organizacji Pozarządowych w głosowaniu powszechnym, gdzie znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące zgłaszania kandydatów, przebiegu wyborów oraz formularze […]

Read More

16 maja 2022

Gdańsk. Strefa Społeczna.

W dniach 4-5 czerwca odbędzie się trzecia edycja Strefy Społecznej w ramach Święta Wolności i Praw Obywatelskich. Celem strefy jest pokazanie problemów, z jakimi mierzy się społeczeństwo w Polsce oraz rozwiązań proponowanych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. W dniach 4-5 czerwca 2022 roku, w ramach odbywającego się w Gdańsku Święta Wolności i Praw Człowieka […]

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress