Kategoria: Bez kategorii

19 marca 2021

Propozycja zaangażowania wolontariuszy zagranicznych w działania gdańskich organizacji pozarządowych

„Szanowni PaństwoRegionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku w dniach 8-30 kwietnia br. gościć będzie 10 wolontariuszy zagranicznych celem promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Inicjatywa służyć ma również promowaniu wolontariatu jako świadomej postawy obywatelskiej. Okazja jest tym bardziej szczególna, gdyż wpisuje się w działania przygotowujące Miasto Gdańsk do objęcia tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022.  1. Do współpracy […]

Read More

24 lutego 2021

Uchwała nr 157 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie ogłaszania konkursów ofert w trybie powierzania w czasach epidemii COVID-19.

Read More

5 lutego 2021

Nadzwyczajne spotkanie środowisk pozarządowych

Pomorskie Organizacje Pozarządowe Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy W imieniu Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Andrzeja Kowalczysa serdecznie zapraszam na nadzwyczajne spotkanie środowisk pozarządowych, poświęcone ustaleniom przyjętym przez Rząd RP w projekcie tzw. Umowy Partnerstwa! Umowa ta przesądza o podziale środków finansowych z budżetu UE pomiędzy poszczególne województwa w latach 2021-2027.   Decyzje, które obecnie zapadają […]

Read More

28 stycznia 2021

KONSULTACJE RPS DOTYCZĄCE ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Zaproszenie do wspólnych prac nad uwagami do Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie spraw, problemów i wyzwań społecznych Szanowni Państwo,  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego rozpoczął etap oficjalnych konsultacji społecznych projektów Regionalnych Programów Operacyjnych. Do konsultacji skierowano 4 projekty w zakresie: gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego; edukacji i kapitału społecznego; bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej; bezpieczeństwa […]

Read More

18 stycznia 2021

Ogłoszenie o otwarciu konsultacji projektu wieloletniego Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku

Zespół ds. opracowania wieloletniego Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku powołany Zarządzeniem Nr 409/20 PMG z dnia 31 marca 2020r. zwraca się z prośbą o konsultację przedłożonego projektu przy użyciu załączonego formularza i przesłanie go na wskazany adres do dnia 30 stycznia 2021. Zespół podjął decyzję, że program ma charakter wieloletni, obejmuje […]

Read More

15 stycznia 2021

Konsultacje społeczne projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023

Zarządzenie Nr 38/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023

Read More

14 stycznia 2021

ZARZĄDZENIE NR 33/21 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 13 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/21 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024

Read More

11 stycznia 2021

Zakończyło się Spotkanie plenarne gdańskich NGO

Zakończyło się Spotkanie plenarne gdańskich NGO – online „Aktywność osoby, jakość działania organizacji” współorganizowane przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych i Urząd Miejski w Gdańsku. Doroczne spotkanie gdańskich organizacji pozarządowych odbyło się z udziałem pani Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Spotkanie prowadziły pani Magdalena Skiba- Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku […]

Read More

11 stycznia 2021

Uchwały Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 grudnia 2020r.

Uchwała nr 137 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie braku wymogu przedkładania załączników do oferty i sprawozdania z realizacji zadań publicznych. Uchwała nr 146 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wsparcia organizacji obywatelskich przez samorządy w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kancelaria Prezesa Rady […]

Read More

5 stycznia 2021

Spotkanie plenarne gdańskich NGO – online „Aktywność osoby, jakość działania organizacji”

11 stycznia w godz. 16.00-18.30  odbędzie się współorganizowane przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych i Urząd Miejski w Gdańsku, doroczne spotkanie gdańskich organizacji pozarządowych z udziałem Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i jej zastępczyni Moniki Chabior, na które serdecznie zapraszamy.  Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/spotkanie-plenarne-gdanskich-ngo-online-aktywnosc-osoby-jakosc-dzialania-organizacji,a,187048 Źródło informacji: gdansk.pl

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress