8 grudnia 2017

Zaproszenie na spotkanie dla Podmiotów, które są zainteresowane przystąpieniem do otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (otwarty nabór ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr 2021/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2017 r.).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na spotkanie  dla Podmiotów, które są zainteresowane przystąpieniem do otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na  realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (otwarty nabór ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr 2021/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2017 r.).
Spotkanie informacyjne odbędzie się 13 grudnia o godz. 13.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A (sala nr 13).

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?job=wiad&idg=8&id=224&x=80&y=0&n_id=1163

 

Źródło informacji:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Samodzielny Referat Współpracy
ul. K. Leczkowa 1a; 80-432 Gdańsk
tel. 58 342 31 58

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress