Kategoria: Bez kategorii

14 maja 2020

Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem „Konsultacje SRWP 2030” lub na adres poczty elektronicznej: strategia2030@pomorskie.eu do 30 czerwca 2020r. Źródło informacji: https://www.pfp.gda.pl/aktualnosc-228-konsultacje_spoleczne_projektu.html

Read More

9 kwietnia 2020

Zdrowych Świąt Wielkanocnych!

Read More

6 kwietnia 2020

Pakiet pomocowy dla NGO

Szanowni Państwo, w poniższych linkach znajdą Państwo informacje na temat działań Miasta i przygotowanym pakiecie pomocowym dla gdańskich organizacji pozarządowych w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/pakiet-pomocowy-dla-gdanskich-ngos,a,168446 https://media.gdansk.pl/komunikaty/496211/kolejne-dzialania-miasta-w-zwiazku-z-pandemia źródło informacji: www.gdansk.pl, zakładka: organizacje pozarządowe

Read More

3 kwietnia 2020

Informacja dla gdańskich organizacji pozarządowych

01.04.2020r. odbyło się spotkanie Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku: Dyrektorem Wydziału panem Grzegorzem Szczuką, kierownikiem Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych panią Magdaleną Skibą oraz panem Michałem Pielechowskim. Spotkanie on – line poświęcone było trudnej sytuacji gdańskich organizacji pozarządowych wynikającej z epidemii. W trakcie spotkania skoncentrowano się na następujących […]

Read More

30 marca 2020

PIK FOSY

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny to miejsce w którym mieszkańcy i mieszkanki Gdańska mogą otrzymać bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz uzyskać informacje na temat oferty wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego na terenie Miasta Gdańska. Realizatorem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego („PIK FOSY”) jest Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, która od 11 lat działa na rzecz polepszenia zdrowia psychicznego mieszkańców Gdańska. Skontaktuj się […]

Read More

18 marca 2020

Zmiana terminów naboru wniosków i realizacji inicjatyw GFS

Uwaga! Zmiana terminów naboru wniosków i realizacji inicjatyw GFS.

Read More

12 marca 2020

Informacje dla organizacji pozarządowych- COVID 19

Szanowni Państwo, w poniższym linku znajdują się ważne informacje na temat prowadzonych działań przez organizacje pozarządowe w dobie sytuacji związanej z Coronavirusem: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/informacje-dla-organizacji-pozarzadowych-temat-sytuacji-zwiazanych-z-covid-19,a,166360 Źródło informacji:www.gdansk.pl

Read More

26 lutego 2020

Spotkanie informacyjne w MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 marca 2020 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter) dotyczące ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację: 1) w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, Zarządzenie Nr 194/20 […]

Read More

24 lutego 2020

Zaproszenie do udziału w projekcie „sPrawny ekspert pozarządowy”

ZHP Chorągiew Gdańska zaprasza do udziału w projekcie „sPrawny ekspert pozarządowy”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER działanie 2.16. Projekt „sPrawny ekspert pozarządowy” to cykl szkoleń (80 godzin) poświęconych podnoszeniu kompetencji eksperckich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Szkolenia obejmują zagadnienia prawne w zakresie: procesu stanowienia prawa, współpracy z administracją, zarządzania […]

Read More

7 lutego 2020

MOPR. Zaproszenie na spotkanie informacyjne.

MOPR zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie ogłoszonego otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”, Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. (Zarządzeniem 123/20 […]

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress