Miesiąc: listopad 2020

26 listopada 2020

Konkursy ofert

Przedstawiamy zestawienie ogłoszonych konkursów dla organizacji pozarządowych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, zajmujących się zdrowiem, w trybie ustawy o zdrowiu publicznym. Organizator – WRStryb ustawy o pożytku: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/konkursy/ogloszenie-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-miasta-gdanska-na-rok-2021-wrs-regranting,a,183808 – termin składania ofert do dn. 14.12.2020 g. 16.00 https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/konkursy/ogloszenie-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-miasta-gdanska-na-rok-2021-wrs-domy-i-kluby-sasiedzkie,a,183804 – termin składania ofert do dn. 14.12.2020 g. 16.00 […]

Read More

19 listopada 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku-spotkania informacyjne dotyczące otwartych konkursów ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 18 listopada 2020 r.: Zarządzenie Nr 1578/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których […]

Read More

9 listopada 2020

Spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS)

W ramach Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu zapraszamy prezesów, koordynatorów i pracowników pomorskich organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS). Jest to program skierowany m.in. do organizacji i instytucji, które mogą ubiegać się o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom działającym […]

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress