Miesiąc: luty 2020

26 lutego 2020

Spotkanie informacyjne w MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 marca 2020 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter) dotyczące ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację: 1) w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, Zarządzenie Nr 194/20 […]

Read More

24 lutego 2020

Zaproszenie do udziału w projekcie „sPrawny ekspert pozarządowy”

ZHP Chorągiew Gdańska zaprasza do udziału w projekcie „sPrawny ekspert pozarządowy”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER działanie 2.16. Projekt „sPrawny ekspert pozarządowy” to cykl szkoleń (80 godzin) poświęconych podnoszeniu kompetencji eksperckich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Szkolenia obejmują zagadnienia prawne w zakresie: procesu stanowienia prawa, współpracy z administracją, zarządzania […]

Read More

7 lutego 2020

MOPR. Zaproszenie na spotkanie informacyjne.

MOPR zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie ogłoszonego otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”, Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. (Zarządzeniem 123/20 […]

Read More

6 lutego 2020

Procedura składania wniosków o Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2019

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zgłoszenia kandydata do Nagrody im. Lecha Bądkowskiego. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która: 1) ma w Gdańsku swoją siedzibę lub 2) działa na terenie Gdańska, 3) w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność […]

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress