Miesiąc: styczeń 2018

31 stycznia 2018

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Zarządzenie Nr 204/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Termin składania ofert upływa dnia 19 […]

Read More

31 stycznia 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 – 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Zarządzenie Nr 205/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 – 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska Termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2018 r. Źródło informacji: http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-latach-2018-2020-zadan-z-zakresu-pomocy-spolecznej-ktorych-adresatami-sa-mieszkancy-Gdanska,a,100064  

Read More

23 stycznia 2018

Gdański Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z Gdańskim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.     Źródło informacji: URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU Wydział Rozwoju Społecznego Barbara Mejsner

Read More

17 stycznia 2018

Dodatkowe głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018

Dodatkowe głosowanie zaplanowano w dniach 15-21 stycznia 2018 r. http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Doglosowanie-na-projekty-Budzetu-Obywatelskiego-juz-od-15-stycznia,a,98031 Przez cały czas, na bieżąco, można sprawdzać, czy jest się uprawnionym do udziału w głosowaniu, wysyłając e-mail na adres: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl lub dzwoniąc pod numer 58 323 65 75. Źródło informacji: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Jaki-system-do-glosowania-w-Budzecie-Obywatelskim-2019-pierwsze-spotkanie-zespolu-roboczego,a,98991  

Read More

17 stycznia 2018

Spotkanie dot. systemu do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019

W czwartek, 18 stycznia, o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie zespołu roboczego ds. wypracowania rekomendacji dla specyfikacji oprogramowania do przeprowadzenia głosowania w projekcie „Budżet Obywatelski 2019”. Spotkanie jest otwarte dla mieszkańców. Liczba miejsc ograniczona, wymagane wcześniejsze potwierdzenie obecności. http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Jaki-system-do-glosowania-w-Budzecie-Obywatelskim-2019-pierwsze-spotkanie-zespolu-roboczego,a,98991 Spotkanie jest otwarte. Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o potwierdzenie obecności do czwartku do godz. 12.00 na […]

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress