Miesiąc: styczeń 2021

28 stycznia 2021

KONSULTACJE RPS DOTYCZĄCE ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Zaproszenie do wspólnych prac nad uwagami do Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie spraw, problemów i wyzwań społecznych Szanowni Państwo,  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego rozpoczął etap oficjalnych konsultacji społecznych projektów Regionalnych Programów Operacyjnych. Do konsultacji skierowano 4 projekty w zakresie: gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego; edukacji i kapitału społecznego; bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej; bezpieczeństwa […]

Read More

18 stycznia 2021

Ogłoszenie o otwarciu konsultacji projektu wieloletniego Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku

Zespół ds. opracowania wieloletniego Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku powołany Zarządzeniem Nr 409/20 PMG z dnia 31 marca 2020r. zwraca się z prośbą o konsultację przedłożonego projektu przy użyciu załączonego formularza i przesłanie go na wskazany adres do dnia 30 stycznia 2021. Zespół podjął decyzję, że program ma charakter wieloletni, obejmuje […]

Read More

15 stycznia 2021

Konsultacje społeczne projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023

Zarządzenie Nr 38/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023

Read More

14 stycznia 2021

ZARZĄDZENIE NR 33/21 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 13 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/21 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024

Read More

11 stycznia 2021

Zakończyło się Spotkanie plenarne gdańskich NGO

Zakończyło się Spotkanie plenarne gdańskich NGO – online „Aktywność osoby, jakość działania organizacji” współorganizowane przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych i Urząd Miejski w Gdańsku. Doroczne spotkanie gdańskich organizacji pozarządowych odbyło się z udziałem pani Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Spotkanie prowadziły pani Magdalena Skiba- Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku […]

Read More

11 stycznia 2021

Uchwały Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 grudnia 2020r.

Uchwała nr 137 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie braku wymogu przedkładania załączników do oferty i sprawozdania z realizacji zadań publicznych. Uchwała nr 146 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wsparcia organizacji obywatelskich przez samorządy w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kancelaria Prezesa Rady […]

Read More

5 stycznia 2021

Spotkanie plenarne gdańskich NGO – online „Aktywność osoby, jakość działania organizacji”

11 stycznia w godz. 16.00-18.30  odbędzie się współorganizowane przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych i Urząd Miejski w Gdańsku, doroczne spotkanie gdańskich organizacji pozarządowych z udziałem Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i jej zastępczyni Moniki Chabior, na które serdecznie zapraszamy.  Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/spotkanie-plenarne-gdanskich-ngo-online-aktywnosc-osoby-jakosc-dzialania-organizacji,a,187048 Źródło informacji: gdansk.pl

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress