Miesiąc: listopad 2022

28 listopada 2022

Konkurs na najlepszy Jarmark Bożonarodzeniowy

Konkurs na najlepszy jarmark świąteczny w Europie – „European Best Christmas Market” 25 listopada 2022 rozpoczęło się głosowanie na Gdańsk w konkursie na najlepszy jarmark świąteczny w Europie – „European Best Christmas Market”. Tegorocznymi konkurentami Gdańska są między innymi: Bazylea, Wiedeń, Bruksela, Edynburg, Praga, Tallin. Głosowanie odbywa się poprzez portal www.christmas.ebdest.in od 25 listopada do […]

Read More

22 listopada 2022

Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 2283/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2022 r. Zadania będące przedmiotem konkursu to: […]

Read More

19 listopada 2022

Wyniki wyborów do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych X Kadencji (2022-2024) oraz do Komisji Konkursowych

Szanowni Państwo! Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność w dniu dzisiejszym na Plenarnym Spotkaniu Gdańskich Organizacji Pozarządowych. Możemy oficjalnie podzielić się z Państwem listą przedstawicielek/i gdańskich organizacji pozarządowych wybranych do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych X kadencji oraz listą osób rekomendowanych do pracy w komisjach konkursowych do konkursów, ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Gdańska dla organizacji pozarządowych i […]

Read More

15 listopada 2022

Lista kandydatów/ek do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz do Komisji Konkursowych

Szanowni Państwo! Przedstawiamy listę kandydatów/ek do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz do Komisji Konkursowych do konkursów,ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Gdańska dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionychw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kandydaci/ki są prezentowani/e w kolejności alfabetycznej. W tej samej kolejności nazwiska zostaną umieszczone na karcie do głosowania. W […]

Read More

9 listopada 2022

„Program Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

W dniu 27 października 2022r. Uchwałą nr  LV/1402/22 Rady Miasta Gdańska został przyjęty „Program Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”. https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/552987/Uchwa%C5%82a-LV_1402_22 Źródło informacji: www.gdansk.pl

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress