Autor: Agnieszka Skrzypska

10 czerwca 2021

Współpraca Miasta Gdańska z sektorem społecznym

Szanowni Państwo, zachęcamy do wypełnienia Ankiety na zaproszenie Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska Pani Moniki Chabior : https://badania.gdansk.gda.pl/ankieta/637050/gdansk-diagnoza-sektora-obywatelskiego-ankieta-otwarta.html Źródło informacji: Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku

Read More

2 czerwca 2021

Z przykrością zawiadamiamy o odejściu ś.p. Piotra Osiecimskiego, członka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Read More

21 maja 2021

MOPR. Spotkanie informacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 704/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 maja 2021 r. […]

Read More

5 maja 2021

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Źródło informacji: Izabela Michnowska Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Read More

22 kwietnia 2021

MOPR. Spotkania informacyjne dla NGO.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację na realizację w latach 2021 – 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 478/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2021 r. Wykaz zadań: Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi […]

Read More

13 kwietnia 2021

Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, ogłoszonego zarządzeniem Nr 434/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 kwietnia 2021 r.Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 19 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00.Osoby zainteresowane otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci […]

Read More

2 kwietnia 2021

Wesołych Świąt!

Read More

2 kwietnia 2021

MOPR. Spotkanie dotyczące konkursu ofert.

Read More

19 marca 2021

Propozycja zaangażowania wolontariuszy zagranicznych w działania gdańskich organizacji pozarządowych

„Szanowni PaństwoRegionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku w dniach 8-30 kwietnia br. gościć będzie 10 wolontariuszy zagranicznych celem promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Inicjatywa służyć ma również promowaniu wolontariatu jako świadomej postawy obywatelskiej. Okazja jest tym bardziej szczególna, gdyż wpisuje się w działania przygotowujące Miasto Gdańsk do objęcia tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022.  1. Do współpracy […]

Read More

24 lutego 2021

Uchwała nr 157 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie ogłaszania konkursów ofert w trybie powierzania w czasach epidemii COVID-19.

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress