27 grudnia 2019

Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2020 Roku!

Read More

20 grudnia 2019

Wesołych Świąt !!!

Read More

6 grudnia 2019

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych Biuro Prezydenta ds. Kultury zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego MiastaGdańska – WYDARZENIA KULTURALNE 2020 oraz  DZIAŁANIA KULTURALNE 2020. Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2020 – przeznaczony jest dla organizacji, które chcą zaprezentować publiczności ważną, ciekawą i […]

Read More

23 listopada 2019

Wyniki wyborów do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych IX Kadencji (2019-2021) oraz do Komisji Konkursowych

Szanowni Państwo! Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli dzisiaj w Plenarnym Spotkaniu Gdańskich Organizacji Pozarządowych.   Możemy oficjalnie podzielić się z Wami listą wybranych do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych IX kadencji oraz listą rekomendowanych do pracy w komisjach konkursowych. Serdecznie gratulujemy!   CZŁONKINIE i CZŁONKOWIE GROP IX KADENCJI:   1. BEATA MATYJASZCZYK 2. MICHAŁ CHABEL 3. ELŻBIETA […]

Read More

21 listopada 2019

Spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku serdecznie zaprasza, na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów: 1. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020, ogłoszonego Zarządzeniem 1826/19 Prezydenta Miasta […]

Read More

13 listopada 2019

Zaproszenie na Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych 2019

Szanowni Państwo! Od wielu lat na przełomie listopada i grudnia spotykamy się, aby podsumować rok współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, porozmawiać o współpracy pomiędzy samymi organizacjami, jak również zastanowić się wspólnie nad wyzwaniami i potrzebami  w zakresie współpracy i podejmowanych przez organizacje działań. Wielkim wyzwaniem dla Miasta Gdańsk i organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców […]

Read More

30 października 2019

Zgłoś swoją kandydaturę do GROP i do Komisji Konkursowych!

Szanowni Państwo! Wielkimi krokami zbliżamy się do Plenarnego Spotkania Organizacji Pozarządowych. Już niedługo podzielimy się z Państwem szczegółowymi informacjami dotyczącymi tegorocznej plenarki. Będzie to spotkanie wyjątkowe, jak zawsze na koniec kadencji. W tym roku nastąpi wybór nowego składu Rady oraz nowego składu przedstawicieli organizacji pozarządowych, wyznaczanych do pracy w Komisjach Konkursowych. Zachęcamy do kandydowania! Formularze dla […]

Read More

18 października 2019

Zaproszenie na spotkanie informacyjne odnośnie konkursu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne odnośnie ogłoszonego, Zarządzeniem nr 1663/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2019 r.,otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej, które odbędzie się 28 października 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada […]

Read More

27 września 2019

Spotkanie informacyjne dot. otwartych konkursów ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego oraz pomocy społecznej, ogłoszonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska nr  1517/19 oraz 1518/19 dnia 19 września 2019 r. Spotkanie odbędzie się 3 października 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych „Pod Cisem” […]

Read More

25 września 2019

Publiczna prezentacja Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na publiczną prezentację Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej, która odbędzie się 2 października 2019 roku w sali Akwen (I piętro) budynek Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 18:00-20:00. GSUM jest dokumentem strategicznym, który jest wyrazem polityki miasta Gdańska sformułowanej w Strategii Gdańsk 2030+, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej […]

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress