17 marca 2017

Powołanie Rady Zatrudnienia Socjalnego

Gratulujemy Pani Justynie Rozbickiej – Stanisławskiej z gdańskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta wejścia w skład Rady Zatrudnienia Socjalnego I Kadencji na lata 2016 – 2019. Skład Rady Zatrudnienia Socjalnego oraz zakres działalności Rady znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/zatrudnienie-socjalne/rada-zatrudnienia-socjalnego/

Read More

13 marca 2017

„Gdańska Szkoła Dialogu Obywatelskiego”

Szanowni Państwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, po raz kolejny realizuje działanie na rzecz wzmocnienia kompetencji mieszkańców w zakresie prowadzenia dialogu obywatelskiego. Posiadamy duże doświadczenia zarówno w zakresie prowadzenia dialogu społecznego i obywatelskiego oraz w zakresie jego promocji poprzez działania szkoleniowe. Obecnie na zlecenie Miasta Gdańska […]

Read More

1 marca 2017

Konkursy ofert z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom – UM WRS

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konkursów ofert z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Konkurs-ofert-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-Szczegolowego-Programu-Profilaktyki-i-Rozwiazywania-Problemow-Alkoholowych-oraz-Przeciwdzialania-Narkomanii-dla-Gminy-Miasta-Gdanska-organizacje-pozarzadowe,a,71194   http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Konkurs-ofert-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-Szczegolowego-Programu-Profilaktyki-i-Rozwiazywania-Problemow-Alkoholowych-oraz-Przeciwdzialania-Narkomanii-dla-Gminy-Miasta-Gdanska-podmioty-lecznicze-uczelnie-lub-konsorcja-naukowe-przedsiebiorcy,a,71197 Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego

Read More

21 lutego 2017

Wykład i debata „Trzeci sektor w burzliwych czasach. Czas próby” oraz udział w Gali

25 lutego w progach audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, odbędzie się siedemnasta już, uroczysta Gala wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego, podczas której uhonorujemy organizacje pozarządowe, Gdańskiego oraz Młodzieżowego Społecznika i Darczyńcę Roku 2016. W trakcie Gali wręczone zostaną również nagrody w akcji „Ciepło na start”. Galę poprzedzi wykład Jakuba Wygnańskiego pt. „Trzeci sektor w […]

Read More

20 lutego 2017

Pismo do Zarządu Województwa Pomorskiego

W związku z podjętą przez Pomorską Radę Organizacji Pozarządowych decyzją o wystosowaniu pisma do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie wspólnego posiedzenia Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z udziałem Zarządu Województwa Pomorskiego przedstawiamy wypracowane pismo w powyższej sprawie: Źródło: Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych

Read More

14 lutego 2017

Warsztaty dla Seniorów „Senior pokrzywdzony przestępstwem”

Read More

8 lutego 2017

Nabór członków do Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych

Wojewoda Pomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych. Szczegółowe informacje o naborze na członków komisji konkursowych […]

Read More

2 lutego 2017

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji

Biuro Rozwoju Gdańska udostępniło do publicznego wglądu projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Od 1 lutego do 2 marca dostępny jest na stronie brg.gda.pl. Oprócz możliwości składania wniosków i uwag do 2 marca 2017 roku, odbędzie się również pięć spotkań konsultacyjnych. – 6 lutego 2017 godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa nr 21, ul Na Stoku 43 – […]

Read More

23 stycznia 2017

Konsultacje społeczne projektu Ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Szanowni Państwo! Udostępniamy materiał z  konsultacji społecznych projektu Ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które odbyły się  dn. 17.01.2017 r. w Gdańsku w Urzędzie Wojewódzkim. Uwagi do projektu można składać do dnia 31 stycznia 2017 r. Więcej informacji o projekcie i sposobie składania uwag: http://www.konsultacje.gov.pl/node/4378 Źródło: Beata Matyjaszczyk – Przewodnicząca GROP

Read More

16 stycznia 2017

Seminarium eksperckie pt.: „Na straży interesu społecznego. Udział organizacji pozarządowych w postępowaniach prawnych”

Szanowni Państwo, Instytut Metropolitalny (www.im.edu.pl) oraz Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego mają przyjemność zaprosić na seminarium eksperckie pt.: „Na straży interesu społecznego. Udział organizacji pozarządowych w postępowaniach prawnych”. Seminarium odbędzie się dnia 23 stycznia (poniedziałek) br. w Audytorium C Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W załączeniu link do folderu ze wszystkimi informacjami: […]

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress