17 stycznia 2018

Dodatkowe głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018

Dodatkowe głosowanie zaplanowano w dniach 15-21 stycznia 2018 r. http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Doglosowanie-na-projekty-Budzetu-Obywatelskiego-juz-od-15-stycznia,a,98031 Przez cały czas, na bieżąco, można sprawdzać, czy jest się uprawnionym do udziału w głosowaniu, wysyłając e-mail na adres: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl lub dzwoniąc pod numer 58 323 65 75. Źródło informacji: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Jaki-system-do-glosowania-w-Budzecie-Obywatelskim-2019-pierwsze-spotkanie-zespolu-roboczego,a,98991  

Read More

17 stycznia 2018

Spotkanie dot. systemu do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019

W czwartek, 18 stycznia, o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie zespołu roboczego ds. wypracowania rekomendacji dla specyfikacji oprogramowania do przeprowadzenia głosowania w projekcie „Budżet Obywatelski 2019”. Spotkanie jest otwarte dla mieszkańców. Liczba miejsc ograniczona, wymagane wcześniejsze potwierdzenie obecności. http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Jaki-system-do-glosowania-w-Budzecie-Obywatelskim-2019-pierwsze-spotkanie-zespolu-roboczego,a,98991 Spotkanie jest otwarte. Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o potwierdzenie obecności do czwartku do godz. 12.00 na […]

Read More

21 grudnia 2017

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Read More

14 grudnia 2017

Wykaz ofert, które zostały złożone elektronicznie za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl

Wykaz ofert, które zostały złożone elektronicznie za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 – 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1978/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia […]

Read More

14 grudnia 2017

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2017

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 26/17 z dnia 9 stycznia 2017r. zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla: a)   Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, b)   Gdańskiego Darczyńcy Roku, c)    Gdańskiego Społecznika Roku Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, […]

Read More

14 grudnia 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” – WRS – regranting

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” – WRS – regranting Na podstawie Zarządzenia nr 2079/2017 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2017 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. określonych w „Programie […]

Read More

8 grudnia 2017

Zaproszenie na spotkanie dla Podmiotów, które są zainteresowane przystąpieniem do otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (otwarty nabór ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr 2021/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2017 r.).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na spotkanie  dla Podmiotów, które są zainteresowane przystąpieniem do otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na  realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 […]

Read More

4 grudnia 2017

Projekt Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przedłożył Państwu do konsultacji projekt Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020, opracowany przez zespół składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych miasta. Uwagi i wnioski można składać do 13 grudnia 2017 roku, do godz. 15:30  przy użyciu formularza konsultacji, mailowo pod adresem: maciej.kochanowski@mopr.gda.pl lub w wersji papierowej – do […]

Read More

29 listopada 2017

HARMONOGRAM DYŻURÓW GDAŃSKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH XII’2017

Zapraszamy na ostatnie w tym roku dyżury Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych:

Read More

27 listopada 2017

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert ogłaszanego przez Wydział Rozwoju Społecznego

Szanowni Państwo, Wydział Rozwoju Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Gdańska za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Społecznego. Na spotkaniu omówione zostaną szczegółowe warunki konkursu oraz elektroniczny generator ofert witkac.pl Zapraszamy: 29 listopada 2017 – godz: 15:00 – 17:00 Miejsce: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 sala 107 Źródło: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Spotkania-informacyjne-dotyczace-konkursu-ofert-oglaszanego-przez-Wydzial-Rozwoju-Spolecznego,a,94414

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress