24 lutego 2020

Zaproszenie do udziału w projekcie „sPrawny ekspert pozarządowy”

ZHP Chorągiew Gdańska zaprasza do udziału w projekcie „sPrawny ekspert pozarządowy”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER działanie 2.16. Projekt „sPrawny ekspert pozarządowy” to cykl szkoleń (80 godzin) poświęconych podnoszeniu kompetencji eksperckich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Szkolenia obejmują zagadnienia prawne w zakresie: procesu stanowienia prawa, współpracy z administracją, zarządzania […]

Read More

7 lutego 2020

MOPR. Zaproszenie na spotkanie informacyjne.

MOPR zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie ogłoszonego otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”, Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. (Zarządzeniem 123/20 […]

Read More

6 lutego 2020

Procedura składania wniosków o Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2019

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zgłoszenia kandydata do Nagrody im. Lecha Bądkowskiego. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która: 1) ma w Gdańsku swoją siedzibę lub 2) działa na terenie Gdańska, 3) w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność […]

Read More

2 stycznia 2020

Zaproszenie na Konsultacje społeczne Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej

Biuro Prezydenta ds. Kultury zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej. Konsultacje odbywają się na podstawie Zarządzenia Nr 2023/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2019 r.   Konsultacje trwają od 30 grudnia 2019 roku do 12 stycznia 2020 roku. https://bip.gdansk.pl/prezydent-miasta/konsultacje-spoleczne-gdanskiego-programu-edukacji-kulturowej,a,161473 Źrodło informacji: Biuro Prezydenta Ds. Kultury Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 61 54

Read More

27 grudnia 2019

Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2020 Roku!

Read More

20 grudnia 2019

Wesołych Świąt !!!

Read More

6 grudnia 2019

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych Biuro Prezydenta ds. Kultury zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego MiastaGdańska – WYDARZENIA KULTURALNE 2020 oraz  DZIAŁANIA KULTURALNE 2020. Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2020 – przeznaczony jest dla organizacji, które chcą zaprezentować publiczności ważną, ciekawą i […]

Read More

23 listopada 2019

Wyniki wyborów do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych IX Kadencji (2019-2021) oraz do Komisji Konkursowych

Szanowni Państwo! Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli dzisiaj w Plenarnym Spotkaniu Gdańskich Organizacji Pozarządowych.   Możemy oficjalnie podzielić się z Wami listą wybranych do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych IX kadencji oraz listą rekomendowanych do pracy w komisjach konkursowych. Serdecznie gratulujemy!   CZŁONKINIE i CZŁONKOWIE GROP IX KADENCJI:   1. BEATA MATYJASZCZYK 2. MICHAŁ CHABEL 3. ELŻBIETA […]

Read More

21 listopada 2019

Spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku serdecznie zaprasza, na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów: 1. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020, ogłoszonego Zarządzeniem 1826/19 Prezydenta Miasta […]

Read More

13 listopada 2019

Zaproszenie na Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych 2019

Szanowni Państwo! Od wielu lat na przełomie listopada i grudnia spotykamy się, aby podsumować rok współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, porozmawiać o współpracy pomiędzy samymi organizacjami, jak również zastanowić się wspólnie nad wyzwaniami i potrzebami  w zakresie współpracy i podejmowanych przez organizacje działań. Wielkim wyzwaniem dla Miasta Gdańsk i organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców […]

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress