6 grudnia 2019

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych Biuro Prezydenta ds. Kultury zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego MiastaGdańska – WYDARZENIA KULTURALNE 2020 oraz  DZIAŁANIA KULTURALNE 2020. Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2020 – przeznaczony jest dla organizacji, które chcą zaprezentować publiczności ważną, ciekawą i […]

Read More

23 listopada 2019

Wyniki wyborów do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych IX Kadencji (2019-2021) oraz do Komisji Konkursowych

Szanowni Państwo! Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli dzisiaj w Plenarnym Spotkaniu Gdańskich Organizacji Pozarządowych.   Możemy oficjalnie podzielić się z Wami listą wybranych do Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych IX kadencji oraz listą rekomendowanych do pracy w komisjach konkursowych. Serdecznie gratulujemy!   CZŁONKINIE i CZŁONKOWIE GROP IX KADENCJI:   1. BEATA MATYJASZCZYK 2. MICHAŁ CHABEL 3. ELŻBIETA […]

Read More

21 listopada 2019

Spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku serdecznie zaprasza, na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów: 1. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020, ogłoszonego Zarządzeniem 1826/19 Prezydenta Miasta […]

Read More

13 listopada 2019

Zaproszenie na Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych 2019

Szanowni Państwo! Od wielu lat na przełomie listopada i grudnia spotykamy się, aby podsumować rok współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, porozmawiać o współpracy pomiędzy samymi organizacjami, jak również zastanowić się wspólnie nad wyzwaniami i potrzebami  w zakresie współpracy i podejmowanych przez organizacje działań. Wielkim wyzwaniem dla Miasta Gdańsk i organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców […]

Read More

30 października 2019

Zgłoś swoją kandydaturę do GROP i do Komisji Konkursowych!

Szanowni Państwo! Wielkimi krokami zbliżamy się do Plenarnego Spotkania Organizacji Pozarządowych. Już niedługo podzielimy się z Państwem szczegółowymi informacjami dotyczącymi tegorocznej plenarki. Będzie to spotkanie wyjątkowe, jak zawsze na koniec kadencji. W tym roku nastąpi wybór nowego składu Rady oraz nowego składu przedstawicieli organizacji pozarządowych, wyznaczanych do pracy w Komisjach Konkursowych. Zachęcamy do kandydowania! Formularze dla […]

Read More

18 października 2019

Zaproszenie na spotkanie informacyjne odnośnie konkursu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne odnośnie ogłoszonego, Zarządzeniem nr 1663/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2019 r.,otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej, które odbędzie się 28 października 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada […]

Read More

27 września 2019

Spotkanie informacyjne dot. otwartych konkursów ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego oraz pomocy społecznej, ogłoszonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska nr  1517/19 oraz 1518/19 dnia 19 września 2019 r. Spotkanie odbędzie się 3 października 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych „Pod Cisem” […]

Read More

25 września 2019

Publiczna prezentacja Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na publiczną prezentację Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej, która odbędzie się 2 października 2019 roku w sali Akwen (I piętro) budynek Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 18:00-20:00. GSUM jest dokumentem strategicznym, który jest wyrazem polityki miasta Gdańska sformułowanej w Strategii Gdańsk 2030+, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej […]

Read More

7 września 2019

Spotkanie integracyjne gdańskich organizacji pozarządowych już za nami!

Dziękujemy wszystkim obecnym na dzisiejszym spotkaniu integracyjnym gdańskich organizacji pozarządowych. Dziękujemy organizatorom: przedstawicielkom i przedstawicielom Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych za przygotowanie spotkania. Dziękujemy Wiceprezydentowi Miasta Gdańska Panu Piotrowi Kowalczukowi za obecność. Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili, miło spędzili czas na rozmowach, zwiedzaniu, skosztowaniu poczęstunku. Zapraszamy […]

Read More

5 września 2019

MOPR. Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych otwartych konkurów ofert.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza, na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych otwartych konkursów ofert na: 1. Realizację w latach 2019 – 2020 zadań na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. (Zarządzeniem 1371/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2019 r.), 2. Realizację w latach 2019 – 2020 zadań […]

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress