25 marca 2024

Powołanie Zespołu Dialogu Obywatelskiego ds. „Lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych”.

Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 278/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lutego 2024 r.  Inicjatorami i pomysłodawcami powstania Zespołu Dialogu Obywatelskiego ds. „Lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych” są Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Fundacja RC); Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski; Stowarzyszenie „Dla Siedlec”; Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA; Stowarzyszenie Morena; Instytut Metropolitalny; Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku przy ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku

Głównym celem funkcjonowania Zespołu Dialogu Obywatelskiego do spraw „Lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych”, jest wypracowanie rozwiązań w zakresie usystematyzowania dostępności lokali użytkowych będących w zasobie Gminy Miasta Gdańska udostępnianych organizacjom pozarządowym.

Należy podkreślić, że udział w Zespole Dialogu Obywatelskiego do spraw „Lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych” jest całkowicie otwarty i na każdym etapie prac można włączyć się w pracę Zespołu. 

Zakres prac zespołu:

 •  wypracowanie sposobów optymalnej komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi
  i jednostkami Miasta Gdańska dysponującymi zasobami lokalowymi;
 • wypracowanie sposobów transparentnej komunikacji dot. zasobów lokalowych Miasta Gdańska;
 • wypracowanie sposobu informowania o zasobach komunalnych dostępnych dla organizacji pozarządowych i możliwych formach prawnych;
 • wypracowanie procedur udostępniania i wynajmowania lokali z uwzględnieniem dostępności
  w rozumieniu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • wypracowanie kryteriów dostępu do lokali komunalnych;
 • wypracowanie zasad odpłatności za lokale, w tym części wspólne we wspólnotach,  a w szczególności w sytuacji zmian wysokości opłat w ciągu roku;
 • uporządkowanie i przegląd wszystkich dostępnych obecnie lokali, które są użyczane
  i wynajmowane gdańskim organizacjom pod względem ich wykorzystywania i spełniania przez organizacje wypracowanych przez Zespół kryteriów;
 • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie spraw związanych z działaniem organizacji pozarządowych w lokalach udostępnianych przez Miasto;
 • inicjowanie procesów partycypacyjnych w rozwiązywaniu sporów i budowaniu polityk w Mieście dotyczących zasad korzystania z zasobów komunalnych;
 • wypracowywanie rozwiązań w zakresie gospodarki komunalnej (w szczególności opłaty za śmieci) uwzględniających aspekty społeczne działań organizacji (np. realizacja zadań publicznych, wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami).

Zarządzenie Nr 278/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lutego 2024r.

Zarządzenie-278_24-z-dnia-12-lutego-2024-r-1

Protokół ze spotkania z dnia 16 lutego 2024r.

Protokół-ze-spotkania-Zespołu-16_02_2024

Najbliższe spotkanie

5 kwietnia 2024r., godz. 13.00, Centrum Dolna Brama (ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku)

Kontakt  

Współprzewodniczący Zespołu Dialogu Obywatelskiego do spraw „Lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych”:  

Pan Adam Niemkiewicz

Tel: +48 501 102 300

e-mail: an@morena.org.pl

Współprzewodniczący Zespołu Dialogu Obywatelskiego do spraw „Lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych”:

Pan Michał Zorena

Tel: +48 58 326 67 29

e-mail: michal.zorena@gdansk.gda.pl  

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress