22 listopada 2023

Spotkania w MOPR

I.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 – 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 2076/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r.

Zadania będące przedmiotem konkursu to:

I.          Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi

  II.       Kompleksowe Wsparcie Dziecka – pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem

III.       Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym i okołorozstaniowym

IV.       Realizacja Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

V.       Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością

VI.       Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 13:00 w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2A. Podczas spotkania, planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.

Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:

Dorota Klos, tel. 58/342-31-58, adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl

II.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska ogłoszonego zarządzeniem Nr 2072/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2023 r.

Zadania będące przedmiotem konkursu to:

I. Zadanie 2.11: Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej-streetworking

II. Zadanie 2.17: Zapewnienie pomocy specjalistycznej – terapeutycznej/psychologicznej w zakresie problemów uzależnień w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 13:00 w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A. Podczas spotkania, planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.

Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:

Dorota Klos, tel. 58/342-31-58, adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress