14 lipca 2023

Zaproszenie na warsztat dot. Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku zaprasza na II z cyklu spotkań konsultacyjnych Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2024 r., które w całości poświęcone będzie Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Odbędzie się ono 19 lipca, w godz. 14.00 -18.00, na Dolnej Bramie w formie warsztatu. Podczas spotkania podsumujemy mijającą kadencję jednej z najstarszych Rad Pożytku w Polsce oraz zastanowimy się nad rekomendacjami na IX kadencję.

Warsztat poprowadzi Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko.

Prezes Eart sp. z o.o, Prezes Erte sp. z o.o., administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Pracuje w szkole policealnej, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku technik administracji. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy, członkiem Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, członkiem Rady Metropolitalnej, byłym współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, byłym przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Źródło informacji:

Zespół Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych

Wydział Rozwoju Społecznego
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel. 58 323 68 67

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress