3 kwietnia 2020

Informacja dla gdańskich organizacji pozarządowych

01.04.2020r. odbyło się spotkanie Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku: Dyrektorem Wydziału panem Grzegorzem Szczuką, kierownikiem Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych panią Magdaleną Skibą oraz panem Michałem Pielechowskim.
Spotkanie on – line poświęcone było trudnej sytuacji gdańskich organizacji pozarządowych wynikającej z epidemii.
W trakcie spotkania skoncentrowano się na następujących kwestiach:
 realizacja zadań publicznych przez organizacje, które już otrzymały informację o zakończeniu konkursu i wyboru ich oferty do realizacji lub już podpisały umowy i nie są w stanie ich realizować,
 sytuację organizacji, które złożyły oferty, ale konkurs został unieważniony,
 sytuację organizacji zatrudniających pracowników i nie możliwości realizacji zadań publicznych lub nie możliwości świadczenia usług odpłatnie
 sytuacji organizacji pozarządowych będących dysponentami lokali, które generują koszty
 sytuacji organizacji pozarządowych po zakończeniu okresu epidemii.
Środowisko organizacji pozarządowych w Gdańsku jest bardzo zróżnicowane, realizują one różne zadania, w różnym stopniu zatrudniają stałych pracowników i współpracowników, ponoszą koszty stałego utrzymania infrastruktury. Obecnie brakuje nam konkretnych informacji, jak kształtuje się sytuacja poszczególnych organizacji, w jakim zakresie potrzebują wsparcia.
W trakcie spotkania ustalono, że
 przedstawiciele Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych skontaktują się z organizacjami, szczególnie tymi, które realizują zadania publiczne i przygotują do poniedziałku opis sytuacji i potrzeb.
 utworzona zostanie stała grupa na bieżąco monitorująca sytuację organizacji i pracująca we współpracy z przedstawicielami Prezydenta Miasta nad rozwiązaniami wspomagającymi organizacje
 przedstawiony zostanie przez przedstawicieli Prezydenta Miasta do konsultacji pakiet pomocowy dla organizacji.
Podczas spotkania zgodzono się, że pakiet pomocowy powinien się przyczynić do:
 utrzymania zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, szczególnie osób, dla których to jest jedyne źródło dochodu
 utrzymanie zasobów organizacji
 minimalizowanie zadłużenia organizacji
Jednocześnie oczekujemy na wejście w życie ustawy, które pozwoli na większa elastyczność w zlecaniu i rozliczaniu zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
Spotkanie zakończono ustaleniem kolejnego terminu spotkania na 6 kwietnia 2020 r.

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych
Adres kontaktowy: sekretariat@grop.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress