7 lutego 2020

MOPR. Zaproszenie na spotkanie informacyjne.

MOPR zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie ogłoszonego otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”, Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. (Zarządzeniem 123/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 lutego 2020 r.)

Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2020 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).
http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=8&id=276&x=80

Źródło informacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Samodzielny Referat Współpracy
ul. K. Leczkowa 1a; 80-432 Gdańsk
tel. 58 342 31 58

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress