25 września 2019

Publiczna prezentacja Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na publiczną prezentację Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej, która odbędzie się 2 października 2019 roku w sali Akwen (I piętro) budynek Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 18:00-20:00.

GSUM jest dokumentem strategicznym, który jest wyrazem polityki miasta Gdańska sformułowanej w

Strategii Gdańsk 2030+, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030+, zgodnie z którymi przy urządzaniu miejskich ulic najwyższy priorytet zyskają piesi, rowerzyści oraz transport zbiorowy. Ulice będą miały różny charakter wynikający z ich bezpośredniego sąsiedztwa. Dokument ma wskazywać odpowiednie wytyczne do szczegółowych rozwiązań zagospodarowania pasa drogowego oraz projektowania ulic ze wskazaniami modelowych rozwiązań dotyczących zarówno zakresu przestrzennego, funkcjonalnego i estetycznego. Jako jeden z obecnie brakujących elementów całego procesu projektowego wskazywać będzie na potrzebę opracowania tzw. studium programowo-przestrzennego ulicy, czyli części, w której indywidualne uwarunkowania i lokalne potrzeby użytkowników danej ulicy zostaną przeanalizowane i zestawione z modelowymi rozwiązanym wskazanymi w standardzie. https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/gdanski-standard-ulicy-miejskiej/903-publiczne-udostepnienie-gdanskiego-standardu-ulicy-miejskiej

Udostępnienie dokumentu i publiczna prezentacja

Z dokumentem można się zapoznać od 1 października do 31 października 2019 roku na stronie www.brg.gda.pl oraz w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie BRG, ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro).

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej na publiczną prezentację 2 października 2019 r. – Sala Akwen (I piętro) w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 18:00-20:00.

Odbędą się również dwa dodatkowe spotkania. Kiedy?

17 października 2019 r. – na spotkanie zapraszamy na dodatkowe spotkanie szczególnie radnych miejskich i dzielnicowych. Sala 408 siedziba BRG, Wały Piastowskie 24  (IV piętro) w godzinach 17:00-19:00

22 października 2019 r. – na spotkanie zapraszamy na dodatkowe spotkanie szczególnie organizacje pozarządowe. Sala 408 siedziba BRG, Wały Piastowskie 24  (IV piętro) w godzinach 17:00-19:00

Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi w formie pisemnej na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl  w terminie do dnia   31 października 2019 r.

 

Źródło informacji:

 

Ewa Zajko
Starszy Specjalista ds. Komunikacji Społecznej
Zespół Komunikacji Społecznej

tel. 58 308 44 46, kom.  601 174 000
ewa.zajko@brg.gda.pl

Biuro Rozwoju Gdańska | Planowanie przestrzenne | ul. Wały Piastowskie 24 | 80-855 Gdańsk
tel. 58 308 44 45; 58 308 44 51 | brg@brg.gda.pl | www.brg.gda.pl | www.facebook.com/BiuroRozwojuGdanska

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress