26 listopada 2018

Podsumowanie Plenarnego Spotkania Gdańskich Organizacji Pozarządowych

Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych

Spotkania Plenarne Gdańskich Organizacji Pozarządowych mają urozmaicony charakter. Ich celem jest nie tylko przedstawienie dotychczasowych działań i zadbanie o kwestie formalne, ale także edukacja w obszarach, w których członkowie gdańskich NGO`s napotykają utrudnienia, wątpliwości podczas realizacji projektów oraz dyskusja nad kierunkami dalszych działań i oczywiście integracja środowiska. Zgodnie z taką właśnie koncepcją w sobotę, 24.11.2018 r., do siedziby PSONI z różnych dzielnic przybyli przedstawiciele gdańskich organizacji pozarządowych, a także wielu pracowników magistratu, kształtujących współpracę z trzecim sektorem.

Dzień rozpoczęły warsztaty tematyczne w grupach. Można było wybrać jedno z zagadnień:

 • RODO w organizacjach pozarządowych;
 • Rezultaty w projektach, o czym pamiętać, przygotowując ofertę;
 • Konkursy w kulturze – nowe zasady zlecania;
 • Rękodzieło – wieńce adwentowe;
 • Obsługa www.witac.pl .

Gdańscy przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inni przybyli goście licznie stawili się na część plenarną. Szacuje się, że uczestniczyło w niej ok. 100 osób. Szczególnie cieszy udział wielu nowo wybranych radnych miasta, bo świadczy o docenianiu przez nich roli NGO`s w życiu miasta. Jednak – zgodnie z dotychczasowym obyczajem – dyskusję nad tym tematem rozpoczęło wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, który podkreślił, że widzi Gdańsk jako wspólnotę, która akceptuje fundamenty demokracji zapisane w Konstytucji.

– Organizacje pozarządowe są narzędziem, instrumentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. – kontynuował Prezydent. – A trzeba dodać, że gdyby istniało cudowne narzędzie, przekształcające mieszkańca w obywatela, to dawno pewnie już by je wymyślono.

Paweł Adamowicz zaznaczył,że w ostatnich wyborach samorządowych wzięło udział 20% więcej gdańszczan niż w poprzednich, ale chodzi o znacznie większe zaangażowanie mieszkańców i zaapelował, aby gdańskie NGO`s jeszcze bardziej krzewiły ducha obywatelskiego na Pomorzu.

– Obowiązkiem radnych, prezydenta i każdego obywatela jest promowanie frekwencji wyborczej. – podkreślił Prezydent.

Zwrócił uwagę, że w Gdańsku władza samo-się-ogranicza, wchodząc we współpracę z innymi podmiotami, organizacjami pozarządowymi i zaprosił ich przedstawicieli w do współuczestnictwa, współtworzenia polityki miasta w różnych obszarach. A przy tym zaznaczył, że Gdańsk wysunął się na czoło w tworzeniu otwartej polityki miejskiej, która kieruje się szacunkiem wobec każdego, niewykluczaniem nikogo i troską, aby każdy czuł się tutaj dobrze.

– Społeczeństwo włączające to po prostu społeczeństwo szczęśliwe. – stwierdził. A jako przykład łączenia i jednocześnie pluralizacji gdańskiego środowiska przytoczył sposób, w jaki zostało zorganizowane nabożeństwo przed pierwszą sesją Rady Miasta Gdańska. O jego przygotowanie został poproszony proboszcz Bazyliki Mariackiej, ks. prałat Ireneusz Bradtke i spodziewano się, że będzie to tradycyjna msza św. Tymczasem było to wydarzenie, które świetnie wpasowało się w miejski rytuał otwartości: wielowyznaniowość, wielokulturowość, włączanie, kompromis, dialog, szacunek, rozmowa, cierpliwość, porozumienie… Ks. Bradtke zorganizował nabożeństwo ekumeniczne.

Pozostaje kwestia, jak na co dzień działać, aby budować atmosferę miasta? Jak włączać w te działania społeczność? Właśnie poprzez organizacje pozarządowe.

Jednak w jaki sposób zachęcić mieszkańców do większej aktywności w trzecim sektorze lub do darowizn na jego rzecz?

Prezydent stoi na stanowisku, że wspieranie NGO`s powinno być sprawą oczywistą dla każdego.

Rozpocząć się czas dyskusji. Z sali padały pytania, ale także sugestie podejmowania konkretnych działań, zastosowania innych rozwiązań. Zwrócono uwagę, że przede wszystkim powinno się zachęcać firmy do dokonywania darowizn na rzecz organizacji pozarządowych. Odpowiadając na zapytanie, dotyczące dostępności lokali na działalność stowarzyszeń, fundacji, Paweł Adamowicz stwierdził, że powinny one stosować self-sharing, czyli dzielić się zajmowanymi pomieszczeniami w czasie, gdy z nich nie korzystają, a także wykorzystywać np. budynki szkolne. Nie zmienia to faktu, że dostępność lokali komunalnych nie jest równomierna we wszystkich dzielnicach i istnieją takie obszary, w których będą konieczne inwestycje.

Wiceprezydent Piotr Kowalczuk, uzupełniając, poinformował, że od marca rozpocznie się akcja informacyjna dla potencjalnych sponsorów. Ważne jest też to, aby z firmami budować stałe relacje, które zaowocują dłuższą współpracą międzysektorową.

Ważną sprawą formalną do przeprowadzenia na spotkaniu były wybory uzupełniające przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych. Głosowanie odbyło się zgodnie z procedurami i wyłoniono listę rankingową:

 1. Krystyna Ejsmont – Stowarzyszenie Biskupia Górka- 12 głosów.
 2. Krystyna Dominiczak – Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM – 10 głosów.
 3. Karolina Kneba – Stowarzyszenie Organizacji Obozów Cieciorka – 10 głosów.
 4. Michał Treska – Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk – Sobieszewo – 9 głosów.
 5. Beata Peters – Stowarzyszenie Przyjaciół Piecki-Migowo Dom Sąsiedzki- 9 głosów.
 6. Inga Krupska – Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”- 6 głosów.
 7. Dastin Suski – Fundacja Oparcia Społecznego FOSA – 6 głosów.
 8. Joanna Lepczak – Michalska – Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski – 6 głosów.
 9. Edward Gwóźdź – Klub Jeździecki. Akademicki Związek Sportowy – 5 głosów.
 10. Krystyna Rams – Lachowicz – Fundacja Teneo – 2 głosy.
 11. Bożena Anna Yates – Komitet Obrony Demokracji Region Pomorski – 2 głosy.
 12. Michał Piotr Szulc – Komitet Obrony Demokracji – 2 głosy.

Zakończenie spotkania to przypomnienie wielu wydarzeń, przedsięwzięć miejskich, skierowanych do organizacji pozarządowych, a także czas na nawiązywanie kontaktów, dyskusje kuluarowe, mniej oficjalne, a bardzo cenne, bo niosące za sobą wymianę doświadczeń, pomysłów, rozwiązań. A właśnie o to przecież chodzi 🙂

Autor tekstu i zdjęć:

Małgorzata Biernat

DSC01014DSC01010DSC01009DSC01008DSC01003DSC01002DSC00998DSC00997DSC00995DSC00994DSC00993DSC00992DSC00991DSC00989DSC00987DSC00986DSC00985

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress