23 listopada 2018

Lista zgłoszonych kandydatów w wyborach uzupełniających do Komisji Konkursowych

KANDYDACI DO KOMISJI KONKURSOWYCH 

– uzupełnienie listy osób rekomendowanych do komisji konkursowych podczas Plenarnego Spotkania Gdańskich Organizacji Pozarządowych w dniu 24.11.2018r.

 

1. Mohamed Atoun

Fundacja Działajmy Razem

Włączenie się w tutejszą społeczność były bardzo trudne. Miałem i nadal mam obawy, jak żyć w kraju, w którym panuje nieprzyjazna atmosfera dla obcokrajowców. Z powodu napływu uchodźców z Syrii, nasiliły się ataki na muzułmanów. Imigranci w ogóle spotkali się z wieloma rasistowskimi komentarzami i oskarżeniami. Byłem w rozterce, zastanawiałem się, czy jestem w stanie zapewnić tu dobrą przyszłość i byt mojej rodzinie. Zastanawiałem się nad ucieczką, jednak gdzieś głęboko w sercu czułem niesamowitą więź łączącą mnie z tym krajem. Postanowiłem więc, że wraz z rodziną zostajemy w Gdańsku na stałe. Była to jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu i jednocześnie ogromne wyzwanie, które trwa do dziś. Postanowiłem zacząć działać na rzecz tolerancji wobec imigrantów, organizowałem różne wydarzenia, aby działać przeciwko stereotypom na temat mojej kultury, i religii. Pomimo zapału i chęci spotkałem się z negatywnym odbiorem moich działań przez społeczność miasta. Nie poddawałem się. Zacząłem brać udział w akcjach charytatywnych i wydarzeniach miejskich, aby pokazać, że ja jako muzułmanin, jestem człowiekiem takim samym jak każdy z nas i że wszyscy jesteśmy równi. Brałem udział w akcjach takich jak WOŚP, otwarty IKM, gdańskie dni sąsiadów, Ratujemy i uczymy ratować i inne …, organizowałem bezpłatne kursy nauki arabskiego. Dzięki mojemu zaangażowaniu w wyżej wymienionych projektach zostałem zauważony przez mieszkańców Gdańska. Zacząłem być postrzegany jako równouprawniony obywatel.

KOMISJE:

KULTURA

ROZWÓJ SPOŁECZNY (konkurs ogłaszany przez WRS)

POMOC SPOŁECZNA (konkursy ogłaszane przez MOPR)

Inne: INTEGRACJA IMIGRANTÓW

 

2.Helena Turk

Klub Seniora Motława

Prowadzenie Klubu Seniora Motława, bardzo aktywna i pracująca dla mieszkańców.

KOMISJE: WSZYSTKIE

 

3.INGA KRUPSKA

TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ „MROWISKO”

Inga Krupska- rocznik 1976, z wykształcenia pedagog, coach, doradca zawodowy. Od 10 lat jestem związana ze Stowarzyszeniem Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”- obecnie jako członkini Zarządu, kierowniczka Placówki wsparcia dziennego „Centrum Reduta”. Piszę, koordynuję i realizuję projekty dotyczące profilaktyki uzależnień, rozwojowe, kulturalne. Jestem realizatorką rekomendowanych programów: „Program Wzmacniania Rodziny”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców część I”. W swojej pracy czerpię z Metody Porozumienia bez Przemocy i Dialogu Motywującego. Wraz z zespołem zorganizowaliśmy wiele wydarzeń dla mieszkańców Dolnego Miasta i całego Gdańska. Część naszych wydarzeń już na stałe wpisała się w kalendarz dzielnicy- m.in: Młodzieżowy dzień sportu, Mikołajki w ogrodzie społecznym czy Rynek w ogrodzie. Jako organizacja wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy dwie edycje wydarzenia tanecznego „Miasto rytmów” w którym udział brali goście z całej Polski i z zagranicy. Dzięki współpracy z innymi organizacjami, działającymi na terenie Dolnego Miasta stworzyliśmy profesjonalny system współpracy i wsparcia dla osób z dzielnicy. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, którego jestem częścią, już od 25 lat wspiera młodych ludzi i ich rodziny. Człowiek jest twórcą własnego losu, a miłość, przyjaźń, wzajemne zrozumienie, wiara w twórczy charakter człowieka – to wartości nadrzędne, które przyświecają naszej organizacji. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe chciałbym wykorzystać w komisji konkursowej. Zależy mi na wspieraniu rozwoju Gdańska i jego mieszkańców w celu współtworzenia miejsca nowoczesnego, przyjaznego wszystkim ludziom.

KOMISJE: WSZYSTKIE

4.Dastin Suski

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Wykształcenie wyższe magister psychologii ze specjalizacja kliniczną, w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę terapii systemowej. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, kursy z zakresu: systemowej terapii rodzin, diagnozy problemów alkoholowych, trener umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kurs Lidera Przedsiębiorczości z prowadzenia podmiotu ekonomi społecznej. Pracuję od 8 lat w Fundacji FOSA. Obecnie współprowadzę Fundację (wiceprezes zarządu) Kieruję klubami samopomocy oraz klubem integracji społecznej. Mam doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim oraz pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych. Samodzielnie formułuję oferty konkursowe i rozliczam projekty.

KOMISJE: WSZYSTKIE

5.Beata Peters

Stowarzyszenie Przyjaciół Piecki-Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki

V-ce Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Piecki Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki, Z-ca Przewodniczącej Rady Dzielnicy Piecki Migowo (przewodnicząca komisji budżetu i komisji zagospodarowania przestrzennego). Uczestniczka Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej. Przez ponad 20 lat manager instytucji finansowych, pisząca projekty i prowadząca wiele działań CSR na rzecz firm, w których pracowała. Aktualnie przedsiębiorczyni prowadząca własną działalność gospodarczą. W swojej działalności społecznej aktywnie organizuje działania kulturalne i integracyjne na dzielnicy. Współtworzyła wydarzenia z ECS w ramach projektu Zrozumieć sierpień oraz Kongres Kobiet Pomorza. Organizatorka spotkań w ramach Dni Sąsiadów, festynów i pikników dla mieszkańców, a także imprez tanecznych i corocznego Przeglądu teatrów młodzieżowych w dzielnicy Piecki-Migowo, współpracuje ze szkołami i przedszkolami w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej. Współorganizatorka przyjazdu ponad 100 dzieci z Chojnic po huraganie, a także akcji „kobieta kobiecie torebkę”. W Domu Sąsiedzkim prowadzi zajęcia dla dorosłych i seniorów: rozwojowe, umiejętności korzystania z social mediów oraz prowadzenia biznesów za pomocą metody Design Thinking. Zależy jej na integracji osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnymi mieszkańcami i organizacjami, a także włączeniem biznesu w działalność kulturalną i społeczną na dzielnicy i w mieście.

KOMISJE:

KULTURA

ROZWÓJ SPOŁECZNY (konkursu ogłaszane przez WRS)

PLACE ZABAW, ARCHITEKTURA

6.Krystyna Rams-Lachowicz

Fundacja TENEO

Krystyna Rams-Lachowicz-radca prawny, działacz społeczny. Aktywnie działa na rzecz Fundacji TENEO z siedzibą w Gdańsku, świadcząc nieodpłatną pomoc prawną osobom, które nie mogłyby sobie pozwolić na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnika oraz podnosząc świadomość prawną młodzieży i osób starszych poprzez prowadzone dla nich warsztaty i prelekcje w których w prosty sposób wyjaśnia zawiłości prawa. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego, a jednoczesnie socjolog.

KOMISJE:

KULTURA

ROZWÓJ SPOŁECZNY(konkursu ogłaszane przez WRS)

7.Michał Treska

Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk-Sobieszewo

Strażak-ratownik OSP Gdańsk- Sobieszewo, społecznik, animator kultury, związany z działalnością ratowniczych organizacji pozarządowych, inspektor BHP, zaangażowany w ustawodawstwo i akty prawne związane z działalnością organizacji NGO. Prywatnie ojciec dwójki dzieci i kochający mąż. Mieszkaniec Wyspy Sobieszewskiej. Osoba posiadająca wiele pomysłów i cennych uwag.

KOMISJE:

ROZWÓJ SPOŁECZNY (konkursu ogłaszane przez WRS)

POMOC SPOŁECZNA (konkursy ogłaszane przez MOPR)

PLACE ZABAW, ARCHITEKTURA

INNE: Ratownictwo

8.Karolina Kneba

Stowarzyszenie Organizacji Obozów Cieciorka

Jestem osobą z niepełnosprawnością fizyczną, poruszam się na wózku. • Ukończyłam pedagogikę na jednej z trójmiejskich uczelni. • Udzielam się w wielu inicjatywach związanych ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością w szczególności dzieci, ale i dorosłych. • Interesuje mnie tematy zdrowego stylu życia i idea szerzenia wiedzy na ten temat, dlatego biorę czynny udział w kampanii społecznej „Żyję świadomie”. • W czasie wolnym uwielbiam spacery, spotykać i rozmawiać z ludźmi. • Moją pasją są prace ręczne, m.in wyszywanie haftem krzyżykowym , koralikowym, tworzenie czegoś z niczego. • Moje motto życiowe brzmi: jeśli mogę to pomogę, bo dlaczego mam tego nie zrobić.

KOMISJE:

KULTURA

ROZWÓJ SPOŁECZNY (konkursu ogłaszane przez WRS)

POMOC SPOŁECZNA (konkursy ogłaszane przez MOPR)

9.Michał Piotr Szulc

Komitet Obrony Demokracji

 W organizacji od początku, a tak naprawdę od nieformalnego początku. Komitet Obrony Demokracji „skrzyknął się” w listopadzie 2015 roku jako ruch społeczny stawiający sobie za cel obronę społeczeństwa przed łamaniem prawa przez rządzących w naszym kraju i po to, żeby przypomnieć wszystkim obywatelom, że mieszkamy w państwie europejskim, demokratycznym państwie i że demokracji powinniśmy ze wszystkich sił bronić. Po pierwszej manfestacji na której byłem jako uczestnik 12.12.2015 zaangażowałem się w organizację protestów i innych działań naszego stowarzyszenia w przestrzeni publicznej Gdańska i tak dzieje się do dnia dzisiejszego. Z wykształcenia jestem architektem, więc wykorzystuję swoją wiedzą i umiejętnościami wydarzenia wzbogacając je o formy przestrzenne: Kartoniada (8x14metrów) przestawiająca plakat związany z TK,złożona ze 158 elementów, prowadzenie olbrzymiej sektorówki jako element integrujący z obserwatorami marszy, czy bariera – szlaban wzorowany na tym przedwojennym, zmontowany w ramach dyskursu publicznego o zawłaszczenie dorobku nowopowstałego MIIWŚ. Jestem ojcem dorosłej już córki i dlatego uważałem i uważam, że edukacja młodzieży i młodych ludzi wkraczających dorosłość to podstawa nauki demokracji i dlatego pomagałem przy organizacacji spotkań z autorytetami takimi jak Adam Michnik, Wiktor Osiatyński, czy ostatnio Andrzej Rzepliński. W taki oto sposób zostałam i działam jako społecznik.

KOMISJE:

ROZWÓJ SPOŁECZNY(konkursu ogłaszane przez WRS)

10.Edward Gwoźdź

Klub Jeździecki Akademicki Związek Sportowy

Wykształcenie i wykształcenie uzupełniające Kiedy Zdobyte wykształcenie mgr inż. mechanik – Politechnika Gdańska, Instytut Okrętowy – Maszyny i Siłownie Okrętowe o Certificate EJO Cambridge English Language Course o Rekomendacja Skarbu Państwa Departament Nadzoru Właścicielskiego NWB/ 10283/95/HW o Certyfikat „Senior Manager” – „Competitive Marketing Strategy” w Management Center Europe – Bruksela o Ukończenie szkolenia dla kadry zarządzającej „Istota i wdrażanie norm serii ISO 9000” Centrum Zarządzania Techniką i Jakością Uniwersytetu LOYOLA MARYMOUNT , Los Angeles USA przy Politechnice Gdańskiej w Gdańsku o Certyfikat „Zarządzanie przez cele” – Arthur Andresen , o Certyfikat “Porozumienia cenowe i dokumentacja podatkowa” Centrum Edukacji Irena Ożóg i Wspólnicy Warszawa Doświadczenie zawodowe zarządzanie Kiedy Organizacja i opis Zakres kompetencji 1985-1992 BPiT „Almatur” oddział w Gdańsku – turystyka studencka Dyrektor Oddziału 1992-1995 „Gdańsk-Tourist” sp. z.o.o., – hotele działalność transportowa i turystyczna Prezes Zarządu 1995-1996 Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie, Ministerstwo Dyrektor Departamentu Promocji 1996-1997 Polska Agencja Promocji Turystyki PP w Warszawie, Agencja Rządowa Dyrektor Naczelny 1998 Polska Izba Turystyki w Warszawie, Samorząd gospodarczy Sekretarz Generalny 1998-2001 Fabryka Opakowań Różnych „FORCAN” S.A. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Tczewie – nowa inwestycja Wiceprezes ds. Finansowych, Dyrektor Finansowy 2003-2004 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wiceprezes ds. Marketingu 2005- 2006 Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyki sp. zoo Prezes Zarządu 2006- 2006 „KONGRES” sp. zoo w Płocku – hotel, szkolenia Prezes Zarządu 2007- 2008 Dolina Radości Sp. zoo wycena nieruchomości, consulting inwestycyjny Prokurent 2008-2011 Hotele Olsztyn Sp. z o.o. Prezes Zarzadu 2010-2011 Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

KOMISJE:

KULTURA

ROZWÓJ SPOŁECZNY (konkursu ogłaszane przez WRS)

INNE: Sport, Turystyka, Rekreacja, Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Promocja

11.Krystyna Ejsmont

Stowarzyszenie Biskupia Górka

Działam obecnie w Stowarzyszeniu Biskupia Górka, którego jestem prezeską i w Stowarzyszeniu WAGA, do którego należę od 2009 r. W obu organizacjach zrealizowałam wiele projektów społeczno-kulturalnych, w tym m.in. prowadziłam Dom Sąsiedzki i Klub Seniora „Senioryci” przez pierwsze trzy lata ich funkcjonowania, a od 2012 r. jestem redaktorką naczelną portalu osiedlowego www.biskupiagorka.pl i jego fanpejdża, zajmuję się także Archiwum Społecznym Biskupiej Górki. Byłam inicjatorką powstania Partnerstwa dla Biskupiej Górki w 2011 r.Jestem członkinią Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. W latach 2011-14 byłam radną Dzielnicy Gdańsk Śródmieście.

Ukończyłam Dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Gdańskim.
Wiem, że brak osób do pracy w komisjach konkursowych to obecnie duży problem, stąd moje zgłoszenie. Poza tym, odkąd jestem członkinią Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, jestem bardziej zainteresowana dokładnym rozpoznaniem mechanizmów rządzących przyznawaniem środków NGO-som na ich działalność, a w gdańskich komisjach nigdy nie uczestniczyłam. Ta praca będzie też dla mnie okazją do lepszego poznania naszych organizacji i ich pomysłów na działania.

KOMISJE:

WSZYSTKIE

12.Bożena Anna Yates

Komitet Obrony Demokracji Region Pomorski

Społecznie od 9 lat w Radzie Osiedla PSM Przymorze. Od 2015 roku, czynne zaangażowanie w Komitecie Obrony Demokracji.

KOMISJE:

ROZWÓJ SPOŁECZNY (konkursu ogłaszane przez WRS)

POMOC SPOŁECZNA (konkursy ogłaszane przez MOPR)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress