13 listopada 2018

Zaproszenie na Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo!

Od wielu lat na przełomie listopada i grudnia spotykamy się, aby podsumować rok współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, porozmawiać o współpracy pomiędzy samymi organizacjami, jak również zastanowić się wspólnie nad wyzwaniami i potrzebami  w zakresie współpracy i podejmowanych przez organizacje działań.

Wielkim wyzwaniem dla Miasta Gdańsk i organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszego Miasta jest realizacji zadań dofinansowywanych ze środków publicznych. Dlatego tegoroczne spotkanie w sposób szczególny będzie poświęcone przygotowaniu oferty konkursowej, ponadto wybrane zostaną nowe osoby do komisji konkursowych.

Spotkanie zaplanowano w 3 częściach: warsztaty podnoszące wiedzę osób pracujących w organizacjach pozarządowych, część plenarną poświęconą współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi oraz część integracyjną.

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas i będziemy mogli wspólnie porozmawiać o współpracy, szczególnie, że będzie to pierwsze spotkanie w rozpoczynającej się pięcioletniej kadencji władz samorządowych.

Spotkanie plenarne odbędzie się

dnia 24 listopada 2018 r. w godzinach 9.30 – 15.00

w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  ul. Jagiellońska 11, Gdańsk

Więcej informacji oraz Program spotkania znajdują się poniżej:

zaproszenie spotkanie plenarne GROP 2018 BM (1)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU PLENARNYM

Bazując na doświadczeniach lat ubiegłych postanowiliśmy usprawnić sposób rejestracji organizacji podczas spotkania. Dlatego prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu plenarnym najpóźniej do dnia 22 listopada 2018 r.
Zgłoszenia prosimy kierować pod link: Zgłoszenie na plenarna spotkanie organizacji pozarządowych w Gdańsku
W spotkaniu może uczestniczyć dowolna liczba przedstawicieli z organizacji.

ZGŁOSZENIE OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W IMIENIU ORGANIZACJI W GŁOSOWANIACH (POSIADAJĄCEJ CZYNNE PRAWO WYBORCZE)
Każda organizacja otrzyma tylko jeden zestaw kart do głosowania. W jej imieniu, wyborów dokona upoważniona przez nią osoba. Przedstawiciele organizacji, upoważnieni do czynnego udziału w głosowaniu, są zobowiązani w dniu wyborów przedstawić oryginał upoważnienia udzielonego przez organizację wg załączonego wzoru.

Link do zgłoszenia na Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhk2OlPa8dmvVNUErUQSBjDRuDByh1FsBAgoUwyTcHnJuU_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR0kGaO6EHJmw4eVuOclsfeE_vUwqBmN_xf0zZHBNXpTYfy-MLvMcp5pSco

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Organizacje wskazujące swoich reprezentantów proszone są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2018 r. wypełnić zgłoszenie znajdujące się pod adresem: Zgłoszenie do komisji konkursowej
Ważne ! Po dniu 22 listopada 2018 r. kandydatury do komisji konkursowych nie będą przyjmowane.

W zgłoszeniu kandydat powinien opisać swoje doświadczenie. Informacje te, wraz z listą kandydatów, zostaną rozdane w wersji papierowej podczas spotkania plenarnego.
Ważne! Podczas posiedzenia plenarnego organizacji nie będzie możliwości prezentacji kandydatów.

Link do zgłoszenia kandydata do pracy w komisji konkursowej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjcgCby76v0s68c3Qi_SqkV3mX49x6paR2o9mbTSwvZzVK2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR05pkP2CU_YPjP_L6ps1lEyIxFa-6MH9tFu6m6mAkwWF7Y7BIWwmoM8kHQ

Regulamin uzupełnienia listy osób rekomendowanych do komisji konkursowych oceniających oferty w konkursach:

regulamin wyborów

UPOWAŻNIENIA
Przedstawiciele organizacji, upoważnieni do kandydowania, są zobowiązani w dniu wyborów do przedstawienia oryginału upoważnienia udzielonego przez organizację (podpisanego przez osoby uprawnione), wg załączonego wzoru. Upoważnienie powinno być dostarczone przed rozpoczęciem części spotkania, w której zaplanowano głosowanie, w recepcji spotkania.

wzory upoważnień 2018-page0001

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress