31 stycznia 2018

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Zarządzenie Nr 204/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2018 r.

Źródło informacji:

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Ogloszenie-otwartego-naboru-ofert-na-zawarcie-partnerstwa-w-celu-realizacji-projektu-Zadluzeni-w-obligacjach-w-ramach-Dzialania-4-1-Innowacje-spoleczne-Os-Priorytetowa-IV-Innowacje-spoleczne-i-wspolpraca-ponadnarodowa-Programu-Operacyjnego-Wiedza-Edukacja-Rozwoj-2014-2020,a,100063

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress