20 kwietnia 2017

Komitet rewitalizacji – konsultacje społeczne

31 marca Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczęło kolejne konsultacje społeczne związane z Gminnym Programem Rewitalizacji. Tym razem dotyczą projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Stanowi zatem forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy – informuje Ewa Pielak, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska.  – Zasady działania komitetu zostały określone w projekcie uchwały, która poddana zostanie konsultacjom społecznym. Liczymy na czynny udział interesariuszy rewitalizacji – dodaje.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w trzech formach:

– zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego;
– otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017 roku w godzinach 17.00 – 19.00, w sali Akwen w budynku Solidarności ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk;
– zbierania uwag ustnych do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 1 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od 31 marca 2017 r. do 2 maja 2017 r. na stronie brg.gda.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 1 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2017 r. (decyduje data wpływu):

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@brg.gda.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
  • w sekretariacie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk, pok. nr 401 (IV piętro), w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Źródło:

http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/327-komitet-rewitalizacji-konsultacje-spoleczne

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress