13 marca 2017

„Gdańska Szkoła Dialogu Obywatelskiego”

Szanowni Państwo
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, po raz kolejny realizuje działanie na rzecz wzmocnienia kompetencji mieszkańców w zakresie prowadzenia dialogu obywatelskiego. Posiadamy duże doświadczenia zarówno w zakresie prowadzenia dialogu społecznego i obywatelskiego oraz w zakresie jego promocji poprzez działania szkoleniowe. Obecnie na zlecenie Miasta Gdańska realizujemy zadanie „Gdańska Szkoła Dialogu Obywatelskiego”.

W ramach tego projektu będą prowadzone warsztaty dla mieszkańców Gdańska. Na zajęcia zapraszamy szczególnie przedstawicieli: Rady Miasta, Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych, inicjatyw lokalnych, a także wszystkich aktywnych obywateli, którym leży na sercu rozwój miasta i swoich dzielnic.

Projekt obejmuje dwa 2-dniowe warsztaty po 4 godziny zajęć:

I dzień
· Metodologia poszukiwania animatorów rozwiązań inicjatyw lokalnych
· Uprawnienia społeczności lokalnych wobec władz samorządowych – poziomy komunikacji społecznej (drabina Wilcoxa)

II dzień
· Prezentacja: Bariery w prowadzeniu różnych form dialogu obywatelskiego
· Część warsztatowa:

– Opracowanie mapy nastrojów społecznych w dzielnicach Gdańska

– Opracowywanie rekomendacji dla władz miasta dla rozwoju zespołów dialogu obywatelskiego w Gdańsku – w oparciu o wnioski z warsztatów

Zakładamy, że rezultatem projektu będzie wzrost poziomu wiedzy i umiejętności wśród mieszkańców Gdańska na temat partycypacji społecznej i prowadzenia dialogu obywatelskiego, który umożliwia aktywny i efektywny udział w procesach planowania przestrzennego, rewitalizacji i innych działaniach na rzecz rozwoju lokalnego. Po realizacji warsztatów, zostaną opracowane rekomendacje dla władz miasta na podstawie informacji zwrotnych uczestników projektu w zakresie zapobiegania potencjalnym konfliktom i prowadzenia dalszych działań wzmacniających partycypację społeczną.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie TNOiK Oddział w Gdańsku, al. Grunwaldzka 8 we Wrzeszczu, w terminach:

I termin: 27 i 30 marca 2017

II termin: 06 i 11 kwietnia, godz. 16.00 – 20.00

Chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr: 58 3419370 i 58 3414511 oraz do kontaktu pocztą elektroniczną na adres tnoik@tnoik.gda.pl

Źródło:

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress