8 lutego 2017

Nabór członków do Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych

Wojewoda Pomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych.

Szczegółowe informacje o naborze na członków komisji konkursowych zawarte są w załączonym linku:
http://www.gdansk.uw.gov.pl/component/content/article/26-wydzialy/wydzial-polityki-spolecznej/ogloszenia-i-komunikaty/1935-nabor-czlonkow-do-komisji-konkursowych-oceniajacych-oferty-na-realizacje-zadan-publicznych

Zgłoszenia należy kierować do dnia 21 lutego 2017 r.:
– zeskanowane na adres: jaroslaw.rutkowski@gdansk.uw.gov.pl
– lub przesłać oryginał na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowych na rok 2017”.
Wszelkich informacji udziela: Pan Jarosław Rutkowski – Koordynator Wojewody Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Tel.: 58 30 77 227, 789 408 027.

Źródło:

http://www.gdansk.uw.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress