2 stycznia 2017

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych – samorząd organizacji pozarządowych w Gdańsku

W związku z rozpoczęciem nowej, trzyletniej kadencji Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych postanowiliśmy przedstawić Państwu historię powstania Rady, jej działalność i plany na przyszłość.

Poprosiłam Panią Beatę Matyjaszczyk, Przewodniczącą GROP w kadencji 2016-2019 o przybliżenie funkcjonowania Rady jako samorządu organizacji pozarządowych w Gdańsku.

Co to jest Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych i jaka była jej geneza?

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych to reprezentacja organizacji (np.: stowarzyszeń, fundacji) działających na rzecz mieszkańców naszego Miasta. Nie jest organizacją pozarządową, nie posiada osobowości prawnej, nie pozyskuje środków, za pracę w Radzie jej członkowie nie otrzymują żadnej gratyfikacji. Jest raczej umową pomiędzy samymi organizacjami, które podczas otwartego dla wszystkich organizacji spotkania wybierają 15 osób do Rady.

Gdańska Rada jest najstarszą reprezentacją organizacji pozarządowych w woj. pomorskim i chyba w Polsce, pracuje nieprzerwanie od 2002 r. czyli czternaście lat, właśnie skończyła się jej VII kadencja i wybrani zostali przedstawiciele na kolejną. Gdy Rada powstała nie było ustawy o działalności pożytku publicznego, która regulowałaby zasady współpracy samorządu z organizacjami. Gdańsk był prekursorem tej współpracy, a gdański sektor pozarządowy bardzo szybko dojrzał do potrzeby zbudowania swojej reprezentacji. Kluczowymi osobami dla powstania GROP była pani Ewa Kamińska i pan Jerzy Boczoń.

Czym zajmuje się Rada?

Zadaniem Rady jest dbanie o interesy wszystkich gdańskich organizacji pozarządowych. Jej członkowie są reprezentacją całego sektora, a nie swojej organizacji. Nie do przyjęcia jest wykorzystanie członkostwa w Radzie dla „załatwiania” czegoś dla swojej organizacji. Z drugiej strony Rada nie ma prawa ograniczać współpracy żadnej organizacji z Miastem Gdańsk. Standard ten jest przestrzegany od początku działania Rady.

Do spraw, którymi zajmowała się Rada w zakończonej kadencji, należały między innymi kwestie związane z budową placów zabaw przez organizacje, zwiększenia środków na zadania realizowane przez organizacje dla mieszkańców ( np. z zakresu sportu, edukacji), uproszczenia w ramach obowiązujących przepisów prawa konkursów dla organizacji, udostępniania lokali dla organizacji na realizację zadań statutowych.

W Radzie minionej kadencji były osoby odpowiedzialne za integrację sektora, badania opinii, obsługę strony www. Dla mnie osobiście najważniejsze były kwestie prawne. Wnosiłam o nowe narzędzia współpracy, np. zespoły dialogu obywatelskiego. Podczas spotkania obywatelskiego w 2014 r. Prezydent Paweł Adamowicz obiecał, że będą mogły takie zespoły w Gdańsku pracować i od sierpniu 2016 r. mogą powstawać. Wspólnie z radnym Piotrem Borawskim wnosiliśmy o zmianę uchwały o konsultacjach społecznych, co też zakończyło się sukcesem.

Rada posiada swoją stronę internetową: www.grop.pl, profil na FB, a od 2013 r. obsługiwana jest przez sekretariat. Obecnie funkcję tą pełni Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku na zlecenie Miasta Gdańsk.

O jakości pracy Rady i jej wpływie na kształtowanie polityki społecznej w naszym Mieście, świadczy również fakt, że 3 panie – członkinie Rady, podjęły pracę w Urzędzie Miasta Gdańska na kierowniczych stanowiskach: pani Magdalena Skiba – kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego, zajmującego się m.in. współpracą z organizacjami pozarządowymi , pani Ewa Kamińska – obecnie Doradca Prezydenta, odeszła z Rady wprost na funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. Społecznych, a  pani Izabela Chorzelska została Zastępcą Dyrektora i Kierownikiem Referatu Usług Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego.


Jakie wyzwania stoją przed Radą VIII kadencji?

Do Rady kandydowało 29 osób reprezentujących gdańskie organizacje pozarządowe. Z tego grona wybranych zostało 15 osób, tym razem na 3 letnią kadencję. Czytając życiorysy kandydatów i ich odpowiedzi na pytanie „Dlaczego kandydują”, można zauważyć olbrzymi potencjał, znajomość problemów i potrzeb gdańskich organizacji i mieszkańców.

W mojej ocenie ważne jest kontynuowanie rozpoczętych działań: spotkań integracyjnych gdańskich organizacji, spotkań informacyjnych, udział w zespołach roboczych oraz podjęcie nowych. Do spraw pilnych, wskazywanych przez organizacje, należy kwestia upowszechniania informacji. Strony należące do Miasta Gdańska, mimo że ulegają udoskonaleniu, ciągle w sposób niewystarczający są przyjazne dla organizacji. Marzyłby się nam taki portal obywatelski jaki posiada np. Poznań, gdzie wszystkie informacje dla organizacji są w jednym miejscy. Dzisiaj aby znaleźć informację dla organizacji z zakresu kultury, trzeba wejść na stronę Biura ds. Kultury, pomocy społecznej na stronę MOPR i tak dalej. Chciałabym też, aby przedstawiciele organizacji nie mówili, że nie ma informacji, że nie umieją jej znaleźć. Tu mocno liczymy na współpracę z portalem www.gdansk.pl.

Wyzwaniem będzie również wdrożenie w życie wypracowanych i przyjętych form współpracy: zespołów dialogu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej, zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych.

Czy Rada jest potrzeba organizacjom pozarządowym w Gdańsku?

Nasza praca nie jest spektakularna, może nawet nie wszystkie organizacje wiedzą, że istnieje. Ale ma ważny wpływ na kształtowanie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, jesteśmy partnerem Miasta biorącym udział w procesie budowania wielu dokumentów mających później wpływ na pracę organizacji.

 

Dziękuję Pani Beacie Matyjaszczyk za ciekawą rozmowę oraz dużo przydatnych  informacji, które mam nadzieję pomogły Państwu zaznajomić się z pracą Rady i sensem jej istnienia.

Agnieszka Skrzypska

Sekretariat GROP

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress