31 sierpnia 2016

KONKURSY – nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

W dniu 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1300) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Rozporządzenie określa:
1) wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);
2) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);
3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);
4) wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych  w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) – zał nr 2, 4, 6.)

Pod poniższym linkiem znajdują się nowe wzory dokumentów:

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/KONKURSY-nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan,a,59947

Źródło:

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/KONKURSY-nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan,a,59947

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress