14 marca 2016

Szkoła Animatorów Profilaktyki

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” zaprasza do uczestnictwa w kolejnej, XVII edycji specjalistycznego szkolenia: „Szkoła Animatorów Profilaktyki”

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących, lub planujących w przyszłości pracę z młodzieżą z terenu Gdańska: studentów, nauczycieli, pedagogów i opiekunów w placówkach dla młodzieży.
 • Szkolenie obejmuje łącznie 110 godzin warsztatów, treningów, wykładów oraz superwizji i stanowi podstawę do efektywnej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w środowiskach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu wydanego przez Ośrodek Szkoleniowy TPŚ „MROWISKO”, posiadającego status Niepublicznego Zakładu Kształcenia Nauczycieli.

Warunki uczestnictwa:

 1. Zainteresowani proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://drive.google.com/open?id=1C1rrTeakDKSiMA6Lpj6yRz7ZtXYyVJp6GXkjU-_Bed4

do dn. 10.04.2015

 1. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, zaproszone zostaną drogą mailową na sesję inauguracyjną.
 2. Każdy uczestnik szkolenia wnosi opłatę w wysokości 50 złotych, pozostałe koszty pokrywane są dotacji Urzędu Miasta Gdańsk.
 3. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział we wszystkich zajęciach kursu

Dla wyróżniających się uczestników szkolenia przewidziana jest możliwość stażu a następnie zatrudnienia w programach realizowanych przez Towarzystwo „MROWISKO”

Terminy sesji szkoleniowych:

1 sesja – 23/24.04.2016

2 sesja – 21/22.05.2016

3 sesja – 18/19.06.2016

4 sesja – 10/11.09.2016

5 sesja – 15/16.10.2016

Superwizja – 26.11.2016

Zakończenie szkolenia – 3.12.2016

Tematyka poszczególnych bloków szkoleniowych:

 1. Profilaktyka uzależnień jako szczególna procedura działań:

–   młodzież a substancje psychoaktywne

 • ramy teoretyczne profilaktyki
 • koncepcje i rodzaje działań profilaktycznych
 • poziomy oddziaływań profilaktycznych
 • ocena skuteczności działań

Praca nad sobą:

 • umiejętność autoprezentacji
 • samoświadomość
 • rozpoznawanie swoich możliwości i ograniczeń
 • audyt personalny
 1. Dialog Motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą:
 • ramy teoretyczne
 • Specyfika procesu zmiany – model Prochasky i DiClemente
 • jak pracować z młodą osobą nie zmotywowaną do zmiany
 • zastosowanie szczegółowych metod Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą
 1. Praca z jednostką:
 • umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu
 • zbieranie danych i postępowanie diagnostyczne
 • budowanie relacji pomagania
 • reagowanie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych
 • kształtowanie motywacji do zmiany
 • praca z oporem
 1. Praca z grupą:
 • podstawy pracy grupowej
 • wskaźniki pracy grupy
 • interwencje grupowe
 • stadia rozwoju grupy
 • specyfika grup rówieśniczych
 • wykorzystanie grupy w pracy profilaktycznej i terapeutycznej

5.Profilaktyka w praktyce:

–     nowoczesna edukacja i informacja

 • praca uliczna
 • alternatywne działania profilaktyczne
 • etyka i standardy pracy prof.
 1. Superwizja

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Gdańska 

Źródło:

andrzej.szkutnik@gdansk.gda.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress