11 stycznia 2016

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.

Organizacje w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. 11, 12 i 13 stycznia 2016 r., mogą uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora w Biurze Prezydenta ds. Kultury, w Gdańsku, ul. Nowe ogrody 8/12, pokoje nr 154, 155, 156.

W przypadku nieusunięcia braków formalnych w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Dokumenty do pobrania na stronie:

http://www.gdansk.pl/bip/urzad-miejski,97,44355.html

Źródło:

Urząd Miejski w Gdańsku

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress