Kategoria: Bez kategorii

26 marca 2018

Druga edycja otwartego konkursu ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Druga edycja otwartego konkursu ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Termin składania ofert: do 16.04.2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem. Źródło informacji: http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Druga-edycja-otwartego-konkursu-ofert-2018-na-realizacje-zadan-z-zakresu-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-okreslonych-w-Programie-wspolpracy-Miasta-Gdanska-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018,a,104966

Read More

14 marca 2018

Konsultacje społeczne dot. projektu Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Szanowni Państwo! Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach treści Programu, w terminie od 20 marca do 2 kwietnia 2018 roku. Szczegółowe informacji znajdą Państwo w poniższym linku: Skonsultuj projekt dotyczący problemu bezdomności w Gdańsku! Źródło informacji: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku Samodzielny Referat Współpracy tel 58 342 31 58  

Read More

13 marca 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” – WRS – dogrywka

Na podstawie Zarządzenia nr 407/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 marca 2018 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającycm w celu osiągnięcia zysku. Oferty […]

Read More

1 marca 2018

Budżet Obywatelski 2019 – 1 marca 2018 r.rozpoczął się nabór propozycji projektów

1 marca rozpoczyna się nabór projektów do szóstej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest prawie 20 milionów złotych na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie. Projekty można składać do 30 marca. Zapraszamy to zapoznania się z zasadami BO2019 oraz składania propozycji projektów. Na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski znajdą Państwo wszystkie informacje o tegorocznym budżecie obywatelskim, w tym regulamin czy […]

Read More

23 lutego 2018

Spotkanie w sprawie projektu rozpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska

5 marca br. Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na publiczną prezentację projektu rozpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W sali Akwen, w budynku Solidarności (ul. Wały Piastowskie 24) o godzinie 17.00 odbędzie się publiczna prezentacja projektu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium oraz prognozy. Więcej informacji pod poniższym linkiem. Źródło informacji: http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/studium/51-projekt-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego/597-prezentacja-projektu-rozpatrzenia-uwag-do-projektu-studium […]

Read More

21 lutego 2018

Biuro Rozwoju Gdańska.Konkursy dla organizacji pozarządowych.

Biuro Rozwoju Gdańska ogłosiło dwa konkursy skierowane do organizacji pozarządowych dotyczące działań podwórkowych na czterech obszarach rewitalizacji oraz drugi – kontynuacji działań społecznych w Dolnym Wrzeszczu i Letnicy. Oferty można składać do 1 marca 2018 r.  Konkursy są realizowane w ramach współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod poniższym linkiem. Źródło informacji: http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/585-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych

Read More

12 lutego 2018

Zachęcamy do kontaktu z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo! Zapraszamy do kontaktu z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych. Kontakt z nami można nawiązać poprzez sekretariat Rady (przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku ul. Jagiellońska 11): tel. 058 553 02 61 w.42 e-mail: sekretariat@grop.pl Facebook: https://www.facebook.com/Gda%C5%84ska-Rada-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-GROP-323272477822655/

Read More

12 lutego 2018

Przedłużenie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2017

Przedłużenie naboru do 30 kwietnia 2018 r.  ! PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 26/17 z dnia 9 stycznia 2017r. zawiadamia o przedłużeniu procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla: a)   Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, b)   Gdańskiego Darczyńcy Roku, c)    Gdańskiego Społecznika Roku Szczegółowe informacje znajdują […]

Read More

2 lutego 2018

Przedłużenie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2017

Przedłużenie naboru do 7 lutego 2018 r.  ! Szczegółowe informacje są dostępne pod poniższym linkiem: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Rozpoczecie-procedury-skladania-wnioskow-o-przyznanie-Nagrody-Prezydenta-Miasta-Gdanska-im-Lecha-Badkowskiego-2017,a,96301 Źródło informacji: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego      

Read More

1 lutego 2018

Spotkanie informacyjne dla NGO Projekt „Zadłużeni w obligacjach” Termin: 05.02.2018 godz.13.00

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza 5 lutego 2018 r., na spotkanie informacyjne w sprawie ogłoszonego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ogłoszonego Zarządzeniem 204/18 Prezydenta […]

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress