16 września 2016

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Wydział Rozwoju Społecznego zachęca do składania uwag i wniosków, które zostaną następnie przedłożone Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do zaopiniowania.
Propozycje można przesyłać drogą elektroniczną do 25 września 2016 roku włącznie, na załączonym formularzu na adres michal.pielechowski@gdansk.gda.pl, bądź złożyć w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego przy ul. Kartuskiej 5, pok.205, II piętro, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek-8.00-16.00; środa -8.00-17.00; piątek-8.00-15.00.

Źródło:

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Konsultacje-projektu-Programu-Wspolpracy-Miasta-Gdanska-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2017,a,61255

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress